Nepsollicitanten en schone schijn - Hugo Engelen

Dezer dagen heb ik heel wat schone schijn en hengelen naar media-aandacht mogen ervaren. Op basis van een poll op initiatief van Unizo, zouden 70% van de bevraagde werkgevers gemiddeld met 3 schijnsollicitaties op jaarbasis geconfronteerd worden. Laat ons niet flauw doen. Het fenomeen van schijnsollicitaties zal wel bestaan, net zoals er ook schijnzelfstandigheid, schijnvacatures, schijnsollicitatieprocedures en zelfs schijnenquêtes bestaan. De aanpak van sociale fraude is dus een gedeelde verantwoordelijkheid van alle sociale partners en de overheid.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Oorzaken aanpakken

De aanpak van sociale fraude is dus een gedeelde verantwoordelijkheid van alle sociale partners en de overheid. Mensen vragen dat we de oorzaken aanpakken en dat we ons dus niet focussen op fenomenen. Zo moet een verlaging van de loonkosten bijdragen aan een beleid tegen werkloosheid en niet tegen werklozen, en vormt de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt een belangrijke hefboom.

Gratuit

Met zaken die kritisch aan de kaak gesteld worden, heb ik geen probleem. Maar wel met de éénzijdige, populistische en zelfs foutieve berichtgeving, en de stigmatiserende ondertoon naar werklozen toe die op een gratuite manier gecommuniceerd werd.

Het klopt niet dat er met de VDAB een zogenaamd akkoord zou gemaakt zijn om nepsollicitaties aan te geven. Zowel werkgevers als werknemers hebben nu reeds de mogelijkheid om ervaringen of sollicitatiefeedback op objectieve wijze te melden aan de VDAB. En dat mag gerust meer gebeuren. Het doel is immers dat werkgevers hun vacatures duidelijker omschrijven en dat werkzoekende de ware reden zouden kennen waarom ze niet weerhouden werden.

Zomerheisa

In het kader van de zesde staatshervorming wordt momenteel intensief overleg gepleegd over de toekomstige opvolging van werkzoekenden door de VDAB. Niet met de bedoeling om een heksenjacht te ontketenen of een kliklijn-samenleving in het leven te roepen, maar wel met het nobele doel voor ogen om een betere match tussen vacatures en werkzoekenden te bekomen.

Ik hoop vooral dat de boodschap van activering en samenwerking uiteindelijk overblijft na deze hele zomerheisa. Al de rest is niets meer of minder dan schone schijn.
 

 

(Hugo Engelen is Vlaams gewestsecretaris van de liberale vakbond ACLVB.)

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.