Vlaams Parlement sluit de deuren, maar voor hoelang?

Traditiegetrouw sluit het Vlaams Parlement aan de vooravond van 11 juli, de Vlaamse feestdag, de deuren. Maar als de Vlaamse regeringsonderhandelaars van N-VA en CD&V een regeerakkoord sluiten, heropent het Vlaamse halfrond normaal gezien voor de regeerverklaring en de vertrouwensstemming. De Vlaams Parlementsleden kunnen zich dus maar beter beschikbaar houden.

Op 11 juli houdt de voorzitter van het Vlaams Parlement gewoontegetrouw een toespraak in de Gotische zaal van het Brusselse stadhuis. Met die 11 juli-viering schakelt het Vlaams Parlement over op "zomermodus". In principe is het wachten tot maandag 22 september, wanneer het nieuwe zittingsjaar op gang wordt getrokken met de Septemberverklaring.

Toch gaan de deuren van het Vlaams Parlement de komende weken niet helemaal op slot. Bij het personeel blijft er een zomerbezetting en de voorbije jaren werd tijdens de zomerperiode al eens een commissie bijeengeroepen om zaken te bespreken die niet konden wachten tot na de zomer (denk aan de perikelen rond het Flanders House in New York in 2009 of de beheersovereenkomst van de VRT in de zomer van 2011).

In verkiezingsjaren is er meestal al een nieuwe Vlaamse regering op de been tegen 11 juli. Dat is nu niet het geval. Het is nog afwachten wanneer de onderhandelaars van N-VA en CD&V zullen landen, maar de datum van 21 juli circuleert als mogelijke deadline. Als de onderhandelaars inderdaad in de komende week of tien dagen een akkoord bereiken, wordt de nieuwe regering normaal gezien verwacht in het Vlaams Parlement voor het afleggen van een regeringsverklaring. Nadien moet de nieuwe bewindsploeg ook het vertrouwen krijgen van het parlement.

Parlementsleden die gerekend hadden op een nieuwe Vlaamse regering tegen 11 juli en al een vakantie gepland of geboekt hadden, zitten mogelijk met een probleem. In verschillende fracties was op voorhand gewaarschuwd voor zo'n scenario. De 43 verkozenen van N-VA kregen bijvoorbeeld het consigne op post te blijven.

Ook in andere fracties werd een gelijkaardig advies verspreid. "Ik heb aan mijn fractieleden gevraagd beschikbaar te blijven. Ik had ook iets gepland, maar heb dat ook moeten annuleren", zegt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. Een andere voorzitter van een oppositiefractie zegt dat er ook binnen zijn fractie afspraken zijn gemaakt. "Iedereen moet terugkeren als het nodig is. Alleen is dat bij sommigen niet evident."

Nog een andere oppositievoorzitter voegt daar fijntjes aan toe: "Het hoort erbij als parlementslid. Maar zoals je weet zijn het de meerderheidspartijen die in aantal moeten zijn voor de vertrouwensstemming."

lees ook