"Hoe minder alcohol je drinkt, hoe beter"

Een grootschalig Brits onderzoek spreekt tegen dat een lage tot matige consumptie van alcohol goed zou zijn voor het hart. "Eén alcoholisch drankje per dag kan het risico op hartziekten al doen toenemen", luidt het. "Hoe minder je drinkt, hoe beter."
THE ASSOCIATED PRESS2014

Eén glas bier of wijn per dag kan geen kwaad of is zelfs goed voor de gezondheid. We lezen en horen het al jaren. Maar eensgezindheid daarover is er niet in de wetenschappelijke wereld. Een nieuwe Britse studie, waarover The Guardian bericht, beweert het tegendeel. Ook een lage of matige consumptie van alcohol kan leiden tot een hoger risico op hartziekten of hoge bloeddruk, luidt het.

De eerdere studies kwamen tot de conclusie dat een inname van 12 tot 25 eenheden alcohol per week goed kan zijn voor het hart. Een glas bier komt ruwweg overeen met 1,5 eenheden alcohol, een middelgroot glas wijn is goed voor 2 eenheden alcohol.

De onderzoekers maakten gebruik van data van ruim 260.000 deelnemers aan 56 verschillende studies. "We verwachten dat onze bevindingen zullen helpen om het beleid rond alcoholgebruik te versimpelen. Er was de discussie over de vraag of een lage tot matige consumptie goed is voor het hart. Deze studie toont aan dat dat simpelweg niet het geval", is zegt professor Juan Casas, die het onderzoek leidde.

De onderzoekers ontdekten onder meer dat mensen die geen alcohol kunnen verdragen omdat ze drager zijn van een bepaald gen, 10 procent minder kans hadden op hartaderziekten. Ze hadden ook een lagere bloeddruk en een lager BMI.

"Andere studies hielden geen rekening met gedrag"

Volgens Casas hebben eerdere studies geen rekening gehouden met de gedragspatronen van mensen met een laag tot gemiddeld alcoholgebruik. "Mensen die matige hoeveelheden drinken, doen vaker aan lichaamsbeweging en zijn meer bezig met hun eetgewoonten. Daardoor lijkt het alsof ze een lager risico hebben op hartziekten."

Een andere verklaring is volgens de professor dat in de eerdere onderzoeken mensen die niet drinken vanwege bepaalde kwalen, ingedeeld werden bij de geheelonthouders. Daardoor zou het lijken alsof geheelonthouders meer risico hebben op hartfalen omdat ze helemaal geen alcohol drinken, terwijl er in feite andere factoren spelen.

Hoe minder alcohol, hoe beter, luidt de conclusie van de onderzoekers. Casas voegt er wel aan toe dat er verder onderzoek nodig is om deze conclusies te bevestigen. De bevindingen van dit nieuwe onderzoek zijn gepubliceerd in het medische vakblad British Medical Journal.