"Wantrouwen van Mayeur tegenover eigen politiekorps"

Drie vakbonden bij de lokale politie van Brussel-hoofdstad-Elsene hebben een stakingsaanzegging ingediend die ingaat op 1 augustus. VSOA, ACV en NSPV protesteren tegen de plaatsing van bewakingscamera's in de commissariaten. "Maar het conflict is breder dan dat", zegt Nicolas Beckers van de politievakbond NSPV. "Wij voelen een duidelijk wantrouwen vanwege burgemeester Yvan Mayeur (PS) tegenover zijn eigen politiekorps."
De Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS).

De beslissing van het politiecollege om bewakingscamera's te plaatsen in de commissariaten, kwam er toen eind april bekend raakte dat een ploeg van de Brusselse politie op de Kunstberg twee arrestanten mishandeld zou hebben. Twee agenten werden door het Brusselse parket rechtstreeks gedagvaard voor dat incident.

"We zijn niet tegen de plaatsing van camera's op zich, maar het gebruik dat men van die camera's wil maken, gaat volgens ons te ver", zegt Vincent Houssin van de liberale vakbond VSOA. "Zo wil de directie dat de camera's ook geluidsopnames maken, wat ingaat tegen de wetgeving op de privacy, en wil de directie de beelden op elk moment kunnen bekijken en gebruiken om politiemensen tuchtrechtelijk te vervolgen."

De camera's zouden ook komen op onaanvaardbare plaatsen, aldus Beckers. "Ze zouden ook moeten komen in de lokalen waar naaktfouilles gebeuren. U begrijpt dat heel wat arrestanten daar niet akkoord mee zullen zijn. Ook in de verhoorlokalen wil de directie camera's en micro's plaatsen, waarbij vergeten wordt dat er zoiets bestaat als het audiovisueel verhoor dat aan strikte regels onderworpen is."

De onvrede bij personeel en vakbonden gaat echter verder dan het cameradispuut. "De sfeer is sinds het vertrek van Freddy Thielemans (de vorige burgemeester) volledig omgeslagen", gaat Nicolas Beckers verder. "We hebben geen probleem met onze korpsleiding maar door burgemeester Mayeur voelen we ons ons gewantrouwd, en die spanning is duidelijk voelbaar. Het sociaal overleg zit in de knoop, in geen enkel dossier is nog vooruitgang mogelijk. De burgemeester weigert gewoon naar de vakbonden te luisteren."

De socialistische vakbond ABVV sluit zich niet aan bij de stakingsaanzegging. "Wij gaan wel akkoord met de plaatsing van die camera's", zegt algemeen secretaris Rudy Janssens. "Die zouden bijvoorbeeld een einde kunnen maken aan de reeks van onterechte klachten tegen politiemensen."