"We hopen dat het gaat in de richting van brugpensioen"

De vakbonden bij supermarktketen Cora willen samen met de directie zoeken naar oplossingen om naakte ontslagen te vermijden. "We hopen dat het gaat in de richting van brugpensioen", zegt Tom Van Drogenbroeck van de liberale vakbond ACLVB. Bij Cora zijn zo'n 450 banen bedreigd door een herstructurering.

Van Drogenbroeck is niet verrast door de aankondiging van de directie. "Er is al maanden aan een stuk een besparingsronde aan de gang, waarbij de vakbonden en de directie naar een oplossing zoeken in verband met de besparingen die ze willen doorvoeren. Het is natuurlijk onaangenaam nieuws, maar het is geen bom die valt."

De directie wil in de eerste plaats de oudere, duurdere werknemers laten vertrekken, zegt de vakbondsman, die hoopt dat naakte ontslagen kunnen vermeden worden via brugpensioen. "Wij hopen dat het in die richting kan evolueren, dat we oplossingen kunnen vinden voor het grote aantal oudere werknemers. We kunnen kijken of er mensen zijn die al dan niet vrijwillig kunnen vertrekken via een brugpensioenplan en zo dan geraken aan die aantallen."

Van Drogenbroeck benadrukt dat de gesprekken met de directie nog moeten starten en hoopt dat er constructief kan onderhandeld worden over een sociaal plan. Hij hoopt ook het aantal mensen dat moet vertrekken nog naar beneden te krijgen, maar beseft dat het heel moeilijke tijden zijn in de distributiesector.