Jongeren steeds minder naar openbare bibliotheek en cultuurcentra

Openbare bibliotheken en cultuurcentra in Brussel en Vlaanderen krijgen steeds oudere bezoekers over de vloer. Dat is een van de vaststellingen van onderzoek door de UAntwerpen en onderzoeksbureau Lokaal Marktonderzoek. Ook de digitalisering blijkt een uitdaging te zijn.

Goed nieuws volgens de onderzoekers is alvast dat aanbod, dienstverlening en infrastructuur van de instellingen "zeer gewaardeerd" worden door de gebruikers, iets dat goed is voor klantentrouw. Anderzijds zien de onderzoekers wel een aantal aandachtspunten en uitdagingen.

Jongeren vormen echter steeds een kleiner publiek. "We zien de leeftijd van het publiek opschuiven. De aantrekkingskracht naar jongeren toe lijkt geleidelijk af te nemen", zegt onderzoeker Annick Schramme. "Mensen haken ook af omwille van een toegenomen tijdsdruk". Lageropgeleiden en mensen met een lager inkomen komen eveneens minder naar de bibliotheek of het cultuurcentrum. Niet-Belgen blijken "zeer afwezig".

Voor wat betreft cultuurcentra stellen de wetenschappers dat deze plekken nochtans net bedoeld zijn om cultuurparticipatie te verhogen. Er wordt bovendien vastgesteld dat muziek en humorprogramma's het theateraanbod vervangen. "Verleggen centra hun focus hierdoor richting entertainment, en komen ze zo stilaan in het vaarwater van de commerciële aanbieders", vragen de onderzoekers zich af, waarbij ze ook vragen stellen over de prijszetting. "Het zijn immers niet de minst gegoeden die gebruik maken van dit aanbod, en de tevredenheid met de huidige ticketprijzen en kortingformules is opmerkelijk hoog."

Ook de digitalisering blijkt een uitdaging: "Mensen haken af omdat ze hun informatie- en entertainmentbehoeften op andere manieren kunnen stillen. De ontleningen van cd's lopen aanzienlijk terug".

De onderzoekers raden aan om een digitaal aanbod en dito dienstverlening te ontwikkelen, met aandacht voor mensen zonder digitale toegang.

Aan het onderzoek namen 153 steden en gemeenten deel. Er werden bijna 90.000 online enquêtes ingevuld.