New York creëert identiteitskaart voor wie er illegaal verblijft

De New Yorkse burgemeester Bill de Blasio heeft een nieuwe wet ondertekend die een gemeentelijke identiteitskaart invoert, ook voor wie er illegaal verblijft. De identiteitskaart moet de naar schatting 500.000 mensen zonder papieren helpen een bankrekening te openen, te solliciteren en toegang te krijgen tot instellingen als scholen en bibliotheken.

"Wie er een aanvraagt, zal geen vragen krijgen over zijn of haar migratiestatuut", onderstreepte democraat de Blasio. Bovendien laat de kaart transseksuelen bijvoorbeeld ook toe zelf hun geslacht te kiezen. "Het gaat erom het leven van mensen te normaliseren en te verbeteren."

De kaart zal vanaf begin 2015 beschikbaar zijn. In het eerste jaar is ze gratis. Wie er een wil, moet zijn identiteit kunnen bewijzen én kunnen aantonen dat hij of zij in New York woont.

New York telt 8,4 miljoen inwoners, waarvan ruim een derde geboren in het buitenland. Meestal volstaat een rijbewijs in de VS als identiteitsbewijs, maar in New York heeft een kleine helft dat niet.

Sommigen merken op dat de gemeentelijke identiteitskaart niettemin gevaren inhoudt. De New Yorkse afdeling van ACLU, dat opkomt voor burgerrechten, waarschuwt ervoor dat ze wel degelijk kan leiden tot vervolgingen en uitzettingen.