Voka wil dat Vlaamse regering "snel en genoeg saneert"

Voka wil dat er zo snel mogelijk een Vlaamse en federale regering komt om grote hervormingen door te voeren. Dat zegt de ondernemersorganisatie naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. De Vlaamse regering moet "snel en genoeg saneren" om zo snel mogelijk een begrotingsevenwicht te bereiken.

Voka wil dat Vlaanderen zowel de huidige bevoegdheden zoals onderwijs en welzijn als de overgedragen bevoegdheden zoals kinderbijslag, ouderenzorg en doelgroepenbeleid hervormt. "Want de nieuwe bevoegdheden zijn toch geregionaliseerd om er iets anders mee te doen en niet om gewoon het federale beleid verder te zetten."

Maar ook federaal zijn dringend ingrepen nodig om de begroting op koers te houden, zegt Voka. "Dit jaar valt er federaal nog minstens 1,3 miljard euro te saneren door het onverwacht groter tekort. En voor 1 oktober moet het begrotingsplan voor 2015 bij de Europese Commissie liggen en daarin moeten we 5 à 6 miljard federaal saneren."

Voka herhaalt op de Vlaamse feestdag nog eens de klassieke werkgeverseisen. Het verschil in loonlast tussen binnen- en buitenland moet weggewerkt worden, er moet bespaard worden en de sociale zekerheid moet worden hervormd. Een regering in lopende zaken kan dat niet realiseren, want die is daar "politiek niet meer voor gelegitimeerd".

De partijen moeten dan ook ophouden met veto's en exclusieven, vindt Voka. "Het is tijd voor staatsmanschap en het opnemen van verantwoordelijkheid bij Franstalige en Vlaamse partijen, ook bij minder evidente coalities." Als er niet snel een regering komt, "zal België snel afglijden naar onbestuurbaarheid en komen de communautaire discussies weer neer boven".