Diamantmagistraat van Calster wordt niet vervolgd

Peter van Calster, de diamantmagistraat die na interne conflicten bij het Antwerpse gerecht een stap opzij moest zetten, wordt dan toch niet vervolgd. Het Antwerpse parket-generaal heeft de klachten wegens schending van het beroepsgeheim en lasterlijke aangifte die tegen hem liepen, geseponeerd.

Van Calster was tot eind 2012 bevoegd voor de grote Antwerpse dossiers van diamantfraude, zoals Omega Diamonds. Maar hij kwam regelmatig in conflict met verschillende collega's en met toenmalig procureur-generaal Yves Liégeois. Tijdens het onderzoek naar fraude bij HSBC escaleerde het conflict en werd een onderzoek wegens schriftvervalsing tegen van Calster gestart.

Van Calster diende daarop een klacht in tegen Liégois bij het hof van Cassatie. Die klacht bleef zonder gevolg maar het parket-generaal startte daarop een nieuw onderzoek tegen van Calster. Het zijn die aanklachten die nu zijn geseponeerd.

Volgens de Antwerpse parketwoordvoerder Paul Van Tigchelt is beslist om de aanklachten tegen van Calster te seponeren "omdat van Calster in zijn ondervragingen de beslissingen van de instanties die hem eerder in het ongelijk hebben gesteld, heeft erkend", zo zegt hij in De Standaard. Van Calster zelf reageert tevreden op het nieuws.