Meer dan 2.000 Belgen springen voor proper water

De Big Jump heeft meer dan 2000 deelnemers gelokt. Op tientallen plekken in Vlaanderen, Brussel en Wallonië vroegen mensen vanmiddag om 15 uur met een sprong in rivieren en beken aandacht voor proper water.

In totaal zouden in Vlaanderen en Brussel 2.127 mensen de sprong gewaagd hebben. Vorig jaar waren er nog 3.800 deelnemers. In Wallonië namen een kleine 200 mensen deel.

De Big Jump werd in 2002 voor het eerst georganiseerd in Duitsland, en vindt sinds 2006 ook jaarlijks plaats in België, waar Natuurpunt, GoodPlanet Belgium en Bond Beter Leefmilieu zich achter de actie hebben geschaard.

Bedoeling van de Big Jump is om de Europese kaderrichtlijn Water meer bekendheid te geven. Die moet er tegen 2015 voor zorgen dat alle Europese waterlopen gezond zijn. Natuurpunt vraagt dat Vlaanderen in de toekomst werk maakt van betere beheerplannen voor de verschillende stroomgebieden in ons land. De waterkwaliteit kan immers nog veel beter, klinkt het.

"Vandaag beantwoordt geen enkele waterloop aan de Europese norm. In 2015 zouden onze waterlopen aan de goede ecologische kwaliteit moeten beantwoorden. Dat is niet zo, en dat zal ook volgend jaar niet zo zijn", zegt Kris Steenwegen van Natuurpunt.