"Dit zal steden en gemeenten geld kosten"

De Leuvense burgemeester Louis Tobback (SP.A) is niet te spreken over de plannen van de nieuwe Vlaamse regering om de OCMW's in de gemeentebesturen te integreren. Dat zou uiterlijk tegen de start van de volgende legislatuur, in 2018, moeten gebeuren. Wat Tobback vooral tegen de borst stuit is dat de verplichting niet geldt voor de centrumsteden. "Als een integratie dan toch moet, leg het aan iedereen op in plaats van sommigen de keuze te laten."

"De OCMW's stammen uit de tijd van Napoleon die vond dat een onafhankelijk orgaan - weliswaar onder een zeker toezicht van gemeenten - maatregelen moest nemen om te vermijden dat bedelaars en zieken op straat moesten leven."

"Het is en blijft belangrijk dat er op lokaal vlak een dergelijke instantie blijft bestaan die over sociale politiek beslist zonder daar andere overwegingen bij te brengen. Anders dreigt men terecht te komen in een toestand waarbij de strijd tegen kinderarmoede moet wijken omdat de politieke meerderheid de bouw van een nieuwe sporthal belangrijker vindt", aldus Tobback.

"Ik ben blij met de intenties tot stopzetting van de Vlaamse betutteling ten aanzien van gemeenten, maar dit soort zaken heb ik in het verleden al in drie regeerverklaringen weten staan. Als we kijken naar de concrete dingen die al wel vaststaan, zien we een heleboel dingen die steden en gemeenten geld zullen kosten."

"Als men bijvoorbeeld de gratis kilowattuur (kWh) en kubieke meter water gaat afschaffen voor lage inkomens zal dit het OCMW geld kosten. Als particulieren door het inperken van de woonbonus minder gaan bouwen is dat voor de stad evenzeer geen goede zaak, idem voor universiteitssteden als men het budget van universiteiten en hogescholen met vijf procent vermindert", aldus Tobback.

"Alles naar Antwerpen en Gent"

Dat de Vlaamse regering het Gemeentefonds verder jaarlijks met 3,5 procent wil laten groeien vindt Tobback op zich een goede zaak, maar toch stelt hij er zich vragen bij. "In het recent decreet op de externe audit van de gemeenten is beslist om het Gemeentefonds te verminderen met die auditkosten. Vraag is welk deel van het fonds zal groeien. Men wil de middelen van andere fondsen zoals het Stedenfonds bij het Gemeentefonds voegen. Als men, zoals ik in het akkoord lees, het totale bedrag zal verdelen volgens criteria van het Gemeentefonds kunnen we beter meteen al het Vlaamse belastinggeld aan Antwerpen en Gent geven", besluit hij.

lees ook