"Wateroverlast beperken met geïntegreerde aanpak"

De West-Vlaamse gedeputeerde voor Integraal Waterbeleid Bart Naeyaert (CD&V) wil in de toekomst verder blijven inzetten op nauwe samenwerkingen met de gemeenten om de problematiek van de wateroverlast tot een minimum te beperken. Dat zei hij vanmiddag in een reactie op de waterellende in de provincie. Getroffen gemeenten keken al in de richting van de provincie om de problematiek aan te pakken.

Hoewel Naeyaert op dit moment op vakantie is, volgt hij heel nauw de situatie in de getroffen gebieden op. "Ik heb al een aantal burgemeesters aan de lijn gehad en vanavond krijg ik uit elke getroffen gemeente een stevige stand van zaken. Op basis van die evaluaties gaan we kijken hoe we in de toekomst maatregelen kunnen nemen om nieuwe problemen te voorkomen. We moeten gaan voor een geïntegreerde aanpak van de problematiek."

Sinds dit jaar is West-Vlaanderen, als eerste Vlaamse provincie, de beheerder van bijna alle onbevaarbare waterlopen. Naeyaert noemde dat bij de goedkeuring in de provincieraad een goede zaak omdat de provincie op die manier op een efficiëntere manier het water kan beheren.

"Nu we de waterlopen beheren kunnen we stroomopwaarts kijken om spaar- of bufferbekkens aan te leggen of andere maatregelen te nemen", zei hij. "Maar we moeten ook realistisch zijn. Als je hoort dat er op sommige plaatsen 70 liter per vierkante meter, en zelfs meer, is gevallen, dan weet je dat dit nooit honderd procent te voorkomen is. Maar dat wil niet zeggen dat we daarom niet moeten blijven proberen."

Sectorfederatie Assuralia herinnert er nog aan dat ondergelopen woningen en kleine handelszaken gedekt zijn in de brandverzekering. "Het komt er op aan je verzekeraar, makelaar of agent spoedig op de hoogte te brengen. Enkele foto's maken van het water en van de gevolgen kan de regeling van de schade bespoedigen", klinkt het. Meer informatie op www.ABCverzekering.be.