Bedrijven laten meebetalen voor hoger onderwijs?

De rector van de Universiteit Antwerpen, Alain Verschoren, vraagt dat de ondernemingen mee een deel van de kosten van het hoger onderwijs dragen. Zo zou het inschrijvingsgeld voor studenten niet verhoogd moeten worden.

Verschoren merkt op dat zijn instelling bijna vier miljoen euro per jaar minder werkingsmiddelen zal krijgen door de besparingen van de Vlaamse regering. In totaal zouden de universiteiten en hogescholen in Vlaanderen jaarlijks 60 miljoen euro minder krijgen.

De UA zou dat deels kunnen opvangen door een verhoging van de inschrijvingsgelden van 600 naar 900 euro per jaar, maar Verschoren is daar geen voorstander van, zegt hij aan Gazet van Antwerpen. Dat zou een te grote schok voor de gezinnen betekenen en de drempel voor de universiteit verhogen.

Rector Verschoren heeft een alternatief voorstel om die besparingen in het hoger onderwijs op te vangen. Zo wil hij dat ondernemingen hun steentje bijdragen door geld te storten in een soort opleidingsfonds. "Als de ondernemers akkoord gaan met de besparingsmaatregelen van de Vlaamse overheid in het onderwijs, nodig ik ze ook uit om de universiteiten en hogescholen financieel bij te springen", aldus Verschoren.

"Geen extra opleidingsbelasting voor kmo's"

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) reageert afwijzend op het voorstel van de rector van de UA. Het NSZ vindt het overigens geen goed idee om te besparen op onderwijs.

"Kmo's en ondernemers moeten op goed opgeleide arbeidskrachten kunnen rekenen, maar zij betalen -in tegenstelling tot een aantal grote bedrijven- wel een pak belastingen. Een extra opleidingsbelasting kan niet", aldus het NSZ.

"Ondernemingen en bedrijfsleiders steunen vandaag al op diverse manieren onze universiteiten en hogeronderwijsinstellingen, stelt werkgeversorganisatie Voka. "Ze bieden al tal van stageplaatsen, financieren leerstoelen, projecten en opleidingen. Het zijn positieve manieren waarop de brug tussen onderwijs en bedrijfswereld vandaag al gemaakt wordt en die in de toekomst ook verder uitgebouwd kunnen worden."

“Zomaar geld pompen in een opleidingsfonds, zonder enige vorm van samenwerking of zonder te weten wat met het geld gebeurt, daar passen we voor. We tekenen niet in op een blanco cheque”, reageert UNIZO op het voorstel van Verschoren. "Maar we willen wel rond de tafel zitten over een een betere afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en gedeelde verantwoordelijkheden."

Eerst exacte cijfers, dan pas discussie

Luc De Schepper, rector van de UHasselt, is het evenmin eens met het voorstel van zijn collega Alain Verschoren. "Universiteiten en hogescholen werken al goed samen met bedrijven, als het gaat over stages en researchprojecten, en die samenwerking moet ook positief blijven", aldus de rector van UHasselt.

"Laat ons eerst de exacte cijfers achterhalen in verband met de besparingen die in het (hoger) onderwijs worden gevraagd van de Vlaamse regering. En laat ons dan pas beginnen discussiëren over de manier waarop een en ander gefinancierd moet worden", klinkt het bij Paul De Knop, rector van de VUB en momenteel voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR).

"Op dit ogenblik lijkt niemand precies te weten hoeveel er bespaard moet worden in het hoger onderwijs", zegt De Knop. "Er circuleren cijfers van 100 miljoen euro en 5 procent, maar in de bijlage waarnaar de regeerverklaring verwijst staan geen precieze bedragen. Pas als we de cijfers kennen, kunnen we erover discussiëren."

Ook De Knop is niet gewonnen voor het voorstel van zijn Antwerpse collega. "Dat zou tot een concurrentieslag leiden, waarbij sommige opleidingen die goed in de markt liggen, zoals ingenieurswetenschappen, makkelijk aan geld zouden geraken en richtingen als filosofie of communicatiewetenschappen niet."

Yorick Jansens

Meest gelezen