"Moerassoftrak" kan natte graslanden en moerassen maaien

Natuurpunt heeft in Bilzen de eerste "moerassoftrak" van Vlaanderen in gebruik genomen. Het gaat om een op maat gemaakte machine om uiterst natte graslanden en moerassen te kunnen maaien. De machine in Limburg wordt ingezet voor herstelwerken in een waardevolle, drassige beekvallei.

"Softrak 120" is de naam van een machine die op vraag van Natuurpunt werd ontwikkeld in Groot-Brittannië om natte graslanden en moerassen te maaien. De ervaring van Natuurpunt leerde dat er voor de herstelling en het beheer van dergelijke natte percelen veel handwerk aan te pas komt aangezien de zones niet toegankelijk zijn voor tractoren. Het maaien van deze graslanden is nochtans cruciaal voor de honderden bedreigde planten- en diersoorten die zich in deze biotoop thuis voelen. Natuurpunt noemt daarbij voorbeelden als wilde orchideeën en de zeggekorfslak.

De natuurorganisatie liet, met de steun van de Europese Unie en de Provincie Limburg, een speciaal rupsvoertuig ontwikkelen. Een Engelse firma (LogLogic) sleutelde 3 jaar aan deze Softrak. Kenmerkend voor het toestel is dat de bandendruk lager is dan het gewicht van de mens, waardoor de fauna en flora beter intact blijft.

Naast het toestel dat vandaag werd ingehuldigd in De Molenbeemden, een natuurreservaat in de Bilzense deelgemeente Spouwen, komen er nog twee moerassoftraks in Vlaanderen.