Onderzoekers willen bronnengeheim voor criminologen

Drie Leuvense onderzoekers bepleiten in het vakblad Panopticon een uitbreiding van het wettelijke bronnengeheim naar criminologen. Als criminologen de anonimiteit kunnen waarborgen zal dat volgens de onderzoekers bijdragen tot een versterking van de kwaliteit van het onderzoek.

De drie onderzoekers, onder wie professor Dirk Van Daele, werken aan het Leuvens Instituut voor Criminologie. Volgens hen kunnen criminologen de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens niet garanderen, omdat ze niet wettelijk tot geheimhouding zijn verplicht.

Andere beroepsgroepen, zoals artsen en journalisten, zijn dat wel. Hierdoor zal de criminoloog-onderzoeker steeds verplicht zijn tot medewerking met politie en justitie en zal hij zich niet kunnen beroepen op de zwijgplicht.

De redenen waarom het journalistiek bronnengeheim werd ingevoerd gelden volgens de Leuvense onderzoekers ook voor criminologen. "Zo waarborgt het journalistiek bronnengeheim dat de journalist zijn taak als waakhond kan uitoefenen waarbij hij ook informatie kan inzamelen over maatschappelijke gevoelige en/of gevaarlijke thema's.

Volgens de onderzoekers ondernemen ook criminologen een onderzoek naar de waarheid. Ook de criminoloog-onderzoeker tracht burgers te informeren over maatschappelijk gevoelige en/of gevaarlijke onderwerpen.