"Uitspraak onderzoeken, maar best billijke spreiding van lasten"

De nieuwe Vlaams minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) wil voorlopig niet ten gronde reageren op de uitspraak van de Brusselse rechter over de vliegroutes boven Brussel. Door die uitspraak zullen er tijdelijk weer meer vliegtuigen boven de Vlaamse rand vliegen. "We zullen de uitspraak en de gevolgen ervan bekijken", klinkt het. De burgemeester van Grimbergen, Marleen Mertens, betreurt de beslissing.

De Brusselse rechtbank heeft vandaag geoordeeld dat de vliegroute "linkerbocht" over Etterbeek, Elsene, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde volledig moet worden geschrapt en dat de "kanaalroute" moet worden afgebouwd. Dat moet binnen de drie maanden gebeuren, anders riskeert de overheid fikse dwangsommen.

Aangezien het uitstippelen van nieuwe routes veel langer in beslag zal nemen, zal er tijdelijk meer gebruik worden gemaakt van de Ikea-route en de Ring-route. Daardoor zullen er weer meer vliegtuigen boven de Brusselse Ring en de Vlaamse Rand vliegen.

Ten gronde wil Weyts nog niet reageren, maar hij onderstreept wel het belang van een billijke spreiding van de lasten. "In het verleden werd daarover een akkoord bereikt tussen verschillende partijen en over de taalgrens heen. Het lijkt me best om dat als toetssteen te hanteren", besluit hij.

Burgemeester Grimbergen betreurt beslissing

Onder andere Grimbergen zal door het afbouwen van de twee routes, meer vliegtuigen opmerken. Iets wat de burgemeester van Grimbergen, Marleen Mertens (CD&V), betreurt.

"Er zijn in het vorige regeerakkoord duidelijke afspraken gemaakt over de spreidingsplannen. Die worden weer op de helling gezet", zegt ze aan het radionieuws. "Het is jammer dat een Brusselse rechter zoiets beslist. De luchthaven ligt waar ze ligt. Iedereen moet de lasten ervan dragen."

Mertens zegt ook stappen te zetten indien nodig. "We weten nu nog niet wat de juiste draagwijdte is van de uitspraak", zegt ze. "Als blijkt dat we benadeeld worden, kunnen we bekijken of we naar de rechter stappen.

De burgemeester van Wemmel, Walter Vansteenkiste, laat weten dat hij morgen de zaak zal bespreken met zijn collega-burgemeesters. Ook Jan Spooren, de burgemeester van Tervuren, zegt de zaak morgen te bekijken.