Ageas in cassatie tegen Nederlandse arrest

Ageas, de erfgenaam van Fortis, gaat cassatieberoep aantekenen tegen het arrest van een Amsterdamse rechtbank afgelopen dinsdag. Die oordeelde dat Fortis de beleggers eind 2008 heeft misleid en hiervoor een schadevergoeding moet betalen. Ageas legt ook een provisie aan van 130 miljoen euro.

"Na een gedetailleerde doorlichting van het vonnis heeft Ageas besloten om in cassatieberoep te gaan bij de Nederlandse Hoge Raad", luidt het in een persbericht.

"Hoewel op heden in de huidige procedures geen vaststelling van schade is gebeurd, vindt Ageas het passend om een voorziening van 130 miljoen euro aan te leggen op basis van zijn interpretatie van de bepalingen van het arrest en met inachtneming van in de markt algemeen gebruikte methodes en assumpties. Het bedrag van de voorziening zal opgenomen worden in de resultaten over de eerste zes maanden (die volgende woensdag worden gepubliceerd, red). Anderzijds zal deze beslissing geen invloed hebben op Ageas' strategie en kapitaalbeheer."

Miljarden?

Het bedrag van de schadevergoeding is nog niet bekend. Dat wordt in een aparte gerechtelijke procedure bepaald, die jaren kan aanslepen. Stichting Fortiseffect, die het proces heeft aangespannen, schat dat de schadevergoeding in de miljarden kan lopen.

De uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam veroorzaakte de voorbije dagen heel wat deining bij de beleggers. Het aandeel van Ageas verloor achtereenvolgens zo'n 7 en 9 procent.