Febiac: "Kilometerheffing niet opgeven"

Automobielfederatie Febiac pleit voor een grootschaliger proefprojecten rond rekeningrijden. De federatie wil de kilometerheffing niet opgeven na de tegenvallende resultaten van een test.

De resultaten van het proefproject rond de kilometerheffing lekten vandaag uit in enkele media. 63 procent van de deelnemers vindt het geen goed idee, amper een kwart staat nog achter rekeningrijden. Ook vindt 85 procent van de deelnemers het openbaar vervoer geen goed alternatief voor de wagen.

Febiac blijft naar eigen zeggen overtuigd van het nut en de noodzaak van slim rekeningrijden om het verkeer in de toekomst vlot te krijgen. Een testgroep van slechts 1.200 deelnemers verdwijnt in het niets op een wegennet met tienduizenden andere weggebruikers, stelt de federatie in een mededeling. "De testgroep was veel te klein om de totale verkeersstroom en de verkeersproblemen te beïnvloeden."

De kilometerheffing moet volgens de sector kaderen in een groter geheel van maatregelen, met onder meer een beter openbaar vervoer en een herwaardering van het secundaire wegennet. "Rekeningrijden is, mits het geen extra belasting is maar de vervanging van de huidige autofiscaliteit, de eerlijkheid en evidentie zelve", besluit Febiac.