Plan-Wathelet vliegtuigroutes gedeeltelijk vernietigd

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft beslist dat de vliegtuigroute "linkerbocht" uit het plan-Wathelet niet meer mag gebruikt worden en dat de "Kanaalroute" minder belast moet worden. De ontslagnemende regering Di Rupo zegt niet in beroep te gaan tegen de beslissing.

Begin februari paste toenmalig staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) het spreidingsplan voor Zaventem aan. Daardoor vlogen er plots meer vliegtuigen over het zuidoosten van Brussel. Heel wat Brusselaars waren niet tevreden en klaagden over het lawaai.

Daarom stapten het Brussels Gewest, enkele Brusselse gemeenten en een paar actiegroepen naar de rechtbank tegen twee specifieke routes in het plan-Wathelet. Volgens hen is er sprake van inbreuken op de Europese geluidsnormen. Concreet gaat het om de zogenoemde "kanaalroute", die Brussel doorkruist, en de route "linkerbocht", die vooral over Etterbeek, Elsene en Oudergem vliegt.

De advocaten van de Belgische staat argumenteerden dat een strikte toepassing van de normen onverenigbaar zou zijn met het behoud van een economische activiteit op de luchthaven van Zaventem. Bovendien zeiden ze dat het schrappen van die twee routes slecht zou zijn voor de inwoners van de oostkant van Brussel. Een deel dat volgens hen momenteel al het zwaarst getroffen is door het opstijgen en landen van vliegtuigen.

"Rechter heeft onze argumenten gevolgd"

De Brusselse rechtbank oordeelde vandaag dat de norm wel degelijk overtreden is, zoals ook bleek uit de meetgegevens van het Brussels gewest. De route "linkerbocht" mag van de rechter niet langer gebruikt worden en de "Kanaalroute" moet minder belast worden. De Belgische staat krijgt drie maanden tijd om dat in orde te krijgen. Daarna volgt een dagelijkse dwangsom van 50.000 euro per dag met een maximum van 36 miljoen euro.

"De rechter heeft onze argumenten gevolgd", stelde François Tulkens, advocaat van het Brussels gewest, bij het verlaten van de rechtbank. "De rechter geeft het Brussels gewest dus gelijk door te bevestigen dat er een manifeste inbreuk heeft plaatsgevonden van de Europese geluidsnormen. En hij is van oordeel dat de Europese regels wel degelijk van toepassing zijn hier."

Regering niet in beroep

Staatssecretaris voor Mobiliteit Cathérine Fonck (CDH) is niet van plan om in beroep te gaan tegen de beslissing. Dat heeft de opvolgster van Wathelet zelf gezegd op een persconferentie.

Belgocontrol en het Directoraat-generaal Luchtvaart zullen nu belast worden met het uitwerken van voorstellen die de situatie binnen de opgelegde termijn van drie maanden in lijn kunnen brengen met de uitspraak van de rechter. Volgens Fonck is het echter onmogelijk om binnen de drie maanden nieuwe routes uit te tekenen. Daarom zal er voorlopig gebruik worden gemaakt van de zogenoemde Ring-route en Ikea-route. Die routes, die het Brussels gewest ontwijken door langs het westen en het oosten over de Vlaamse rand te vliegen, worden momenteel al gebruikt en zullen nu dus extra belast worden.

Een oplossing op lange termijn is volgens Fonck de verantwoordelijkheid van de nieuwe regering, niet die van lopende zaken.