Aantal meldingen kindermishandeling neemt toe

Het aantal meldingen van kindermishandeling is in Vlaanderen met 3 procent en in Brussel met ongeveer 25 procent toegenomen sinds 2012. Dat blijkt uit cijfers van de vertrouwenscentra Kindermishandeling Vlaanderen en Brussel. In totaal kwamen er in 2013 7.829 meldingen binnen.

Kind en Gezin verklaart de stijging door de oprichting van het meldpunt 1712. "Dat heeft het probleem opnieuw onder de aandacht gebracht", zegt woordvoerster Leen Du Bois.

Maar in de hoofdstad zijn er vooral meer inspanningen gedaan om gezondheidswerkers, begeleiders in kinderdagverblijven en leerkrachten alert te maken voor signalen van kindermishandeling.

Toch gaat het maar om het "topje van de ijsberg", zegt Erik Van Dooren, voorzitter van de zes vertrouwenscentra. "Wij hebben enkel zicht op de officiële meldingen."

"1 op de 30 kinderen maakt voor het 18e levensjaar een ernstige vorm van kindermishandeling mee", verduidelijkt Van Dooren. Dat zijn dan ernstige verwondingen of ernstig seksueel misbruik en dus niet zomaar de pedagogische tik of een ouder die wat prikkelbaar loopt en even tegen zijn kind uitvliegt. Het gaat om ernstige en soms zelfs levensbedreigende vormen van kindermishandeling."