Ambtenaar geschorst wegens fraude met studietoelages

Een ambtenaar van het Vlaams ministerie van Onderwijs wordt ervan verdacht gesjoemeld te hebben bij het toekennen van studietoelages. De man zou onder verschillende schuilnamen studietoelages hebben aangevraagd. Nadien keurde hij zijn eigen aanvragen goed. Het Brussels parket start een onderzoek.

De verdachte ambtenaar zou diverse rekeningen hebben geopend bij verschillende banken. Daarna diende hij onder een schuilnaam een aanvraag in voor een studietoelage, waarna hij die zelf goedkeurde. Zo zouden duizenden euro's aan overheidsgeld op zijn persoonlijke rekening beland zijn, aldus bronnen in Het Nieuwsblad.

"We zijn een tuchtonderzoek ge­start naar een van onze ambtenaren, omdat er aanwijzingen zijn dat hij geprobeerd heeft ons elek­tronisch systeem te manipuleren", vertelt administrateur­-gene­raal Luc Jansegers van het depar­tement Hoger Onderwijs in Het Nieuwsblad.

De man werd meteen voor drie maanden geschorst. Het Vlaams ministerie van Onderwijs heeft een klacht ingediend bij het Brussels parket. Die onderzoekt nu de zaak.