Belgische restaurants moeten klanten enkel mondeling waarschuwen voor allergenen

Belgische restaurants zullen hun klanten in de toekomst enkel mondeling op de hoogte moeten brengen van allergenen zoals gluten, schaaldieren en noten in hun bereidingen. De Europese Unie verplicht vanaf december dat informatie over allergenen schriftelijk wordt vermeld, maar België doet beroep op de uitzondering die is ingebouwd. Het KB dat die uitzondering bekrachtigt, is volgens Horeca Vlaanderen deze week ondertekend.
Archieffoto

"De nieuwe allergenenwet die in december van kracht gaat, verplicht horecaondernemers hun gasten te informeren over allergenen die gebruikt zijn in de gerechten", verduidelijkt de sectororganisatie. "Voor de Belgische wet is gebruik gemaakt van een afwijking die bepaalt dat de informatie ook mondeling kan worden meegedeeld."

Volgens Horeca Vlaanderen holt de uitzondering de regels niet uit, maar komt ze de veiligheid van de consument net ten goede. Bij een schriftelijke vermelding is er volgens de organisatie immers "geen garantie dat de kok het schriftelijke recept gevolgd heeft". "Het biedt de chef ook weinig mogelijkheid tot creativiteit en leidt tot een standaardisering van de kaart. Het aanbieden van dag- of suggestiemenu's wordt bijna onmogelijk", vermoedt Horeca Vlaanderen.

Nog volgens de sectororganisatie zullen uitbaters de te volgen procedure schriftelijk ter beschikking moeten stellen van hun personeel en hen daarover moeten opleiden. De controle is voor rekening van het federaal voedselagentschap.