Obama: "We hebben sommige mensen gefolterd"

De Amerikaanse president Barack Obama heeft toegegeven dat de Amerikaanse overheid Al Qaeda-verdachten heeft gemarteld in de nasleep van de aanslagen van 11 september. "We tortured some folks" (We hebben sommigen gefolterd). Nooit eerder liet Obama zich in zulke duidelijke woorden uit over de "ondervragingstechnieken" van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

Binnenkort komt er een rapport van de Amerikaanse senaat vrij waarin de ondervragingstechnieken van de CIA uit de doeken worden gedaan. Het is echter al lang geen geheim meer dat de CIA er vrij drieste technieken op nahield om verdachten van de aanslagen van 11 september 2001 te ondervragen. Toch is het de eerste keer dat Obama zich zo sterk uitdrukt.

Volgens Obama waren die handelingen tegen de Amerikaanse waarden, maar hij verwees ook naar de context van 9/11. "Ik geloof dat de mishandelingen plaatsvonden omdat de overheid een enorme druk voelde om de veiligheid van de natie te garanderen", zei de president op een persconferentie. "We mogen ons vandaag ook niet al te schijnheilig een oordeel vormen over toen nu we ons schijnbaar veiliger voelen."

Die houding verklaart wellicht waarom Obama nooit echt druk heeft uitgeoefend om de verantwoordelijken voor de mishandelingen te straffen. Het was overigens onder het beleid van de vorige president George W. Bush dat de praktijken plaatsvonden.

Barack Obama heeft dus te kennen gegeven dat Amerika effectief mensen heeft gefolterd, maar hij kon niet zeggen of die technieken ook effectief hebben bijgedragen aan de veiligheid van Amerika en dat is nu net een van de centrale vragen in het rapport van de Amerikaanse senaat.