Raad van State verhindert vorming nieuwe coalitie in Putte

De Raad van State heeft de beslissing van de gemeenteraad van Putte om een nieuw schepencollege aan te stellen, vernietigd. Volgens de Raad van State is er geen sprake van onbestuurbaarheid op langere termijn. CD&V wil nu gewoon doorgaan met N-VA, in plaats van de wisselcoalitie die N-VA intussen met Open VLD had gesloten.

De CD&V-fractie in Putte werd de afgelopen maanden geteisterd door een hoop interne twisten. Uiteindelijk beslisten twee CD&V'ers om uit de partij te stappen en als onafhankelijk lid in de gemeenteraad te zetelen. Oppositiepartij Open VLD riep daarop een extra gemeenteraad bijeen, waar de onbestuurbaarheid van de gemeente werd vastgesteld. Antwerps gouverneur Cathy Berx ondernam nog een bemiddelingspoging, maar al snel besloten N-VA en Open VLD om samen een nieuw gemeentebestuur te vormen.

"Tijdens die bemiddelingsperiode hebben we echter opnieuw voldoende CD&V'ers overtuigd om samen met N-VA aan een meerderheid te komen", zegt huidig burgemeester Chris De Veuster (CD&V). "Strikt genomen is er dus geen onbestuurbaarheid meer en was die nooit "structureel" zoals bedoeld in het op de gemeenteraad aangehaalde gemeentedecreet."

De burgemeester stapte dan ook naar de Raad van State omdat ze vond dat de gemeente te snel onbestuurbaar verklaard was. Daar kreeg ze nu voorlopig gelijk. "We moeten nu snel weer aan de slag, want momenteel wordt er met het geld van de mensen gespeeld", zegt ze. Er zijn volgens De Veuster al opnieuw contacten gelegd met N-VA, waarmee volgens de burgemeester "tot op de dag van vandaag nog zonder problemen is doorgewerkt".

De Raad van State moet zich nu ook nog buigen over de gemeenteraadsbeslissing tot onbestuurbaarheid zelf. Wanneer die beslissing ten gronde er komt, is niet duidelijk.