Unicef: "Kindersterfte voorbije 25 jaar gehalveerd"

De voorbije 25 jaar is het aantal kinderen dat sterft aan te voorkomen ziektes gehalveerd. Toch sterven dagelijks gemiddeld 18.000 kinderen voor de leeftijd van 5 jaar en dat zijn er nog steeds veel te veel, stelt Unicef België in zijn jaarverslag.
(Archieffoto Syrië)

In 1990 stierven er wereldwijd 12,6 miljoen kinderen aan ziektes die te voorkomen zijn. Twee jaar geleden, in 2012, was dat aantal gedaald tot 6,6 miljoen. Globaal bekeken sterven er wereldwijd gemiddeld 18.000 kinderen voor hun vijfde levensjaar aan te voorkomen ziektes.

"Dat is historisch laag, maar nog altijd veel te veel", benadrukt Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties. Te voorkomen ziektes zijn onder meer malaria, mazelen, longontsteking en ondervoeding.

Meer naar school

Ook op het vlak van onderwijs gingen de kinderen er in 2013 op vooruit: vandaag gaan 8 op de 10 kinderen naar school. Nog niet zo lang geleden vond nauwelijks de helft van de kinderen de weg naar de schoolbanken, stelt Unicef.

Voor Unicef België was in 2013 de petitie rond noodscholen erg belangrijk. Het Kinderfonds van de Verenigde Naties overhandigde de petitie, ondertekend door meer dan 35.000 Belgen, aan federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille (PS). "Met deze petitie willen we meer aandacht besteden aan en middelen inzetten voor onderwijs bij humanitaire hulp", zegt een Unicef-woordvoerster.

"Het leven van een kind stopt niet na een ramp. De petitie heeft er toe bijgedragen dat de noodscholen hoger op de politieke agenda komen en dat dit essentiële deel van humanitaire hulp in de strategische onderwijsnota van de Belgische ontwikkelingssamenwerking werd erkend."

15,4 miljoen euro

In 2013 maakte Unicef België in totaal 15,4 miljoen euro vrij voor de financiering van de nood- en ontwikkelingsprogramma's in 156 landen. Dat is meer dan de 12,7 miljoen euro in 2012. De stijging wordt onder meer veroorzaakt door het hoger aantal inkomsten en door een groter aantal noodsituaties. De twee grootste rampen in 2013 waren de verwoestende tyfoon Haiyan op de Filipijnen en de aanhoudende burgeroorlog in Syrië.