Vlaamse Rand ongerust over aanpassingen vluchtroutes

De burgemeesters in de Vlaamse Rand rond Brussel zijn ongerust, nu het spreidingsplan van de luchthaven van Zaventem opnieuw aangepast wordt. Aangezien twee vliegtuigroutes boven Brussel niet of veel minder gebruikt mogen worden, vrezen de burgemeesters dat de druk op de noordrand zal stijgen.

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg besliste gisteren dat de vliegroute "linkerbocht" niet langer gebruikt mag worden en dat de "Kanaalroute" minder belast moet worden, twee routes die voornamelijk over Brussel gaan. Die beslissing kwam er na een klacht van het Brussels Gewest, enkele Brusselse gemeenten en actiegroepen die vonden dat er sprake was van inbreuken op de Europese geluidsnormen.

De Belgische staat krijgt drie maanden tijd om dat in orde te brengen, anders komen er dwangsommen. Aangezien het uitstippelen van nieuwe routes veel langer in beslag zal nemen, zal er tijdelijk meer gebruik worden gemaakt van de Ikea-route en de Ring-route, twee routes die voornamelijk over de Vlaamse Rand gaan.

"Fonck beschermt Brusselse bevolking"

Die verschuiving schrikt de burgemeesters van de Vlaamse Rand af. "De grote angst is dat de druk op de Noordrand nog gaat stijgen, hoewel we al erg veel vliegbewegingen over ons krijgen", zegt Walter Vansteenkiste, de burgemeester van Wemmel. "De beslissingen gebeuren ook boven ons hoofd. We worden op geen enkele manier betrokken bij de besluitvorming."

De burgemeester benadrukt dat er een billijke verdeling moet komen van de vluchtroutes. "Het kan niet dat Brussel zegt dat er over hun luchtruim niets mag vliegen en over Vlaanderen wel", klinkt het. "Cathérine Fonck (staatssecretaris voor Mobiliteit, CDH, nvdr.) zegt dat ze niet in beroep gaat. Daarmee beschermt ze de Brusselse bevolking en legt ze de problemen van de andere omwonenden naast zich neer."

"Geklungel van Wathelet"

Volgens Chris Taes (CD&V), de burgemeester van Kortenberg, is het voortdurend veranderen van de vluchtroutes een groot probleem. "Zo gaat men steeds andere inwoners belasten met de lawaaihinder", schrijft hij op zijn blog. "Die bewoners protesteren natuurlijk omdat hun rust wordt verstoord, terwijl diegenen die minder lawaai over hun hoofd krijgen niet meer naar de vorige toestand willen terugkeren."

Taes heeft ook kritiek op voormalig staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH). "De manier waarop hij de kwestie heeft aangepakt, getuigt van improvisatie, geklungel en electorale berekening", zegt hij. "Wathelet heeft de gemeentebesturen en bewonersgroepen noch heldere informatie gegeven noch met hen enige vorm van overleg over de gewijzigde vliegroutes georganiseerd. Het resultaat is dat gemeentebesturen geen antwoord kunnen geven aan verontruste inwoners."

De burgemeester van Grimbergen, Marleen Mertens (CD&V), reageerde gisteren al hevig op het besluit. "De luchthaven ligt waar ze ligt. Iedereen moet de lasten ervan dragen", zei ze aan het radionieuws.

Overleg tussen gemeenten

Verwacht wordt dat de burgemeesters van de Rand volgende week zullen samenzitten rond de problematiek. Ze zullen dan beslissen of en welke maatregelen ze zullen nemen.

Sven Swiggers, de schepen van Leefmilieu in Haacht, is niet meteen gewonnen voor gerechtelijke stappen. "We hebben de optie om naar de rechtbank te stappen al onderzocht en overwogen, maar we hebben die stap nog niet gezet", zegt hij. "We willen dit in eerste instantie oplossen in een overleg. Als iedereen naar de rechtbank stapt, zal men de capaciteit en het voortbestaan van de luchthaven in het gedrang brengen. Dat is niet onze bedoeling."

De nieuwe Vlaams minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) wil voorlopig niet ten gronde reageren op de zaak. Hij benadrukt wel het belang van een billijke spreiding van de lasten.