Taxshelter voor films bereikt recordhoogte

De "taxshelter", het belastingsvoordeel voor film- en tv-producties, kostte de schatkist in 2012 bijna dubbel zoveel als het jaar voordien. Het gaat om een recordbedrag van 38,78 miljoen euro. Dat schrijft De Tijd.
Ook "The broken circle breakdown" werd via de taxshelter gefinancierd.

Tien jaar geleden riep de toenmalige minister van Financiën Didier Reynders (MR) de taxshelter in het leven. Concreet komt het neer op een belastingvoordeel voor wie investeert in films, tv-reeksen, documentaires of animatie.

Het laatste aanslagjaar (2012) is de impact van de taxshelter op de begroting bijna verdubbeld tot 38,789 miljoen euro, tegenover 20,389 miljoen euro het jaar voordien. Dat bedrag kan nog verder stijgen omdat de aanslagtermijn voor 2012 pas volgend jaar verstrijkt. Dat bevestigde Monique Peeters, woordvoerder van de FOD Financiën.

In totaal heeft de taxshelter de Belgische schatkist sinds het aanslagjaar 2004 al meer dan 187 miljoen euro gekost. "Tegenover dat bedrag staan ook opbrengsten voor de staat", benadrukt Peter Bouckaert, voorzitter van de Vlaamse filmproducentenbond.

Dat het systeem te kampen had met misbruiken, ontkent Bouckaert niet. "Maar de wet is begin dit jaar gewijzigd. De nieuwe wet is veel transparanter."