Zomer-BOB-campagne schrikt bestuurders niet af om te drinken

De zomer-BOB-campagne van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt automobilisten niet af te schrikken. Uit voorlopige resultaten van politiecontroles blijkt dat in de zomer bijna dubbel zoveel bestuurders onder invloed rijden als in de winter.

"Eerst en vooral toont dit aan dat het risico op rijden onder invloed nog steeds heel reëel is", zegt Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. "1 op de 12 bestuurders die je tegenkomt, rijdt onder invloed en sommigen van die bestuurders hebben flink wat op. Dat is natuurlijk een enorm risico voor de verkeersveiligheid."

"Dat is misschien te verklaren doordat de politie met deze zomer-BOB-campagne heel gericht is gaan controleren. Alleszins in bepaalde politiezones is men, net op het tijdstip dat er een groot evenement was, gaan controleren, waardoor je natuurlijk die hogere cijfers krijgt. Maar niettemin is dit toch een zeer verontrustend cijfer."

Volgens De Dobbeleer weten veel automobilisten niet dat er ook een BOB-campagne loopt in de zomer. "Wij gaan hiermee alleszins aan de slag om te kijken op welke manier we drinken en rijden meer aan bod kunnen laten komen in de rijopleiding, want het kan toch niet zijn dat jonge bestuurders in de rijopleiding geen sensibilisering krijgen rond belangrijke thema's als dit."

De BOB-campagne loopt nog de hele maand augustus.