Peeters: "Belastingverhoging voorlopig niet aan de orde"

Een belastingverhoging is voorlopig niet aan de orde. Dat benadrukte coformateur Kris Peeters (CD&V) vanmiddag nadat hij samen met Charles Michel (MR) verslag had uitgebracht bij koning Filip. Benjamin Dalle (eveneens CD&V) had eerder verklaard dat de nieuwe federale regering de belastingen zou moeten verhogen om 17 miljard euro te vinden om een begrotingsevenwicht te bereiken. Peeters weerlegt die woorden nu, en zegt dat er eerst besparingen bij de overheid nodig zijn.

"Er is geen discussie over welke belastingen moeten worden ingevoerd. Hij sprak een beetje voor zijn beurt. Dat was echt geen wijze uitspraak om de onderhandelingen in alle sereniteit te laten verlopen", wees Peeters zijn partijgenoot terecht. "Er moet natuurlijk in eerste instantie worden gekeken hoe er op de overheid in al zijn aspecten verder bespaard kan worden. Die oefening is nu al aan de gang. Van belastingen die wij nu al zouden voorzien, dat is veel te vroeg en doet eigenlijk niet ter zake."

Wat het verloop van de formatie betreft, lichtten de coformateurs een tipje van de sluier. "We hebben de koning verslag uitgebracht hoe we tot hier toe gewerkt hebben. We zijn gestart met een centrale onderhandelingsgroep. We hebben toen afgesproken dat we een aantal budgettaire experten bij elkaar zouden brengen om de cijfers te verifiëren, die 17,3 miljard euro die bespaard moet worden", legde Peeters uit.

Peeters maakte ook bekend dat de beide coformateurs nu een startnota zullen opstellen. Daar zal dan vanaf 18 augustus over onderhandeld worden met de vier partijen (CD&V, N-VA, Open VLD en MR) die samen een zogenoemde "Zweedse coalitie" willen vormen.

Nog geen witte rook over Europese Commissaris

Wat de aanduiding van de Belgische Europese Commissaris betreft, vroeg Peeters wat geduld. "Ook daar hebben we gezegd dat we nog enkele weken tijd nodig hebben om daar een goede beslissing te nemen, en dat zal ook gebeuren."

Marianne Thyssen (CD&V), Didier Reynders (MR) en Karel De Gucht (Open VLD) zijn  de namen die het meest over de tongen gaan voor een post in de nieuwe commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker.