Animatie brengt 2.600 jaar culturele geschiedenis tot leven

"Alle wegen leiden naar Rome", luidt het spreekwoord. Een nieuwe en opmerkelijke visuele voorstelling van de geschiedenis van de menselijke cultuur bevestigt die zegswijze. Op basis van de geboorte- en overlijdensplaatsen van 120.000 noemenswaardige mensen hebben Amerikaanse onderzoekers de op- en neergang van culturele centra doorheen de voorbije 2.600 jaar aanschouwelijk gemaakt.

Het onderzoek is uitgevoerd door kunsthistoricus Maximilian Schich en zijn collega's aan de universiteit van Texas in Dallas. Concreet plaatsten ze de geboorte- en overlijdensplaats van zo'n 120.000 noemenswaardige mensen die de voorbije 2.600 jaar hebben geleefd op een wereldkaart.

Een geboorteplaats werd telkens met een blauwe stip aangeduid, een overlijdensplaats met een rode. Vervolgens goten de onderzoekers al deze locaties in een animatie.

Blauw en rood

Het resultaat is een visuele voorstelling van de op- en neergang van culturele centra wereldwijd. Daar waar de blauwe geboortestippen vaak enorm verspreid liggen, zijn de rode sterftestippen meestal op één locatie geconcentreerd. Dat is niet onlogisch: naarmate een centrum aan belang won, trok het meer belangrijke mensen aan die er vervolgens stierven.

De animatie maakt tegelijk duidelijk dat steden doorheen de geschiedenis de hoofdrol afwisselend voor hun rekening namen. Zo is te zien dat Rome tijdens het Romeinse Rijk wel degelijk het culturele centrum van de wereld was. De stad trok geleerden uit het hele rijk als een magneet aan.

Parijs en Londen

Vanaf de 12e eeuw verliest de stad enigszins haar aantrekkingskracht ten voordele van Parijs en Londen. Op de animatie kleuren die steden plots bloedrood: een teken dat velen erheen trokken en er ook stierven.

Na de ontdekking van Amerika begon de grote oversteek over de Atlantische Oceaan. Vooral de oostkust van wat vandaag de VS is, begon grote groepen mensen aan te trekken in steden als New York. In de eeuwen die volgden, verplaatste de populatie zich gaandeweg in de richting van de westkust. In de 20e eeuw maakte dit van steden als Los Angeles en San Francisco de nieuwe trekpleisters.

Freebase

Schich en zijn collega's haalden al deze data uit de databank Freebase van Google. De lijst met noemenswaardige mensen begint met de Griekse poeet Solon die omstreeks 640 voor Christus werd geboren en eindigt met Jett Travolta, de zoon van acteur John Travolta die in 2009 in de Bahamas overleed.

Meest gelezen