"Het is geoorloofd de agressor een halt toe te roepen"

"Het is geoorloofd de agressor te doen ophouden", dat heeft paus Franciscus gezegd over de Amerikaanse interventie in Irak. "Doen ophouden, zeg ik, niet bombarderen", verduidelijkte hij. De paus deed zijn uitspraken aan boord van het vliegtuig dat hem en tientallen journalisten terugvloog uit Zuid-Korea.

"Zo vele keren hebben de machten onder dit excuus een veroveringsoorlog gevoerd", zei de paus, impliciet verwijzend naar de Amerikaanse interventie in Irak in 2003. "Eén enkel land kan niet beslissen hoe men de agressie moet doen ophouden", stelde de kerkleider, die wees op de belangrijke rol van de Verenigde Naties om een collectief antwoord te geven op de vraag hoe men de agressor moet doen ophouden.

De paus zei ook dat er dringend hulp moet verleend worden aan alle Irakese vluchtelingen. "Men spreekt mij van christenen, arme christenen, dat is waar. Er zijn zovele martelaren. Maar er zijn mannen en vrouwen, religieuze minderheden, niet allemaal christelijk, maar allen zijn gelijk', aldus paus Franciscus.

De kerkleider sprak het plan van een apostolisch bezoek aan Irak niet tegen, hoewel dit evidente logistieke en diplomatieke problemen stelt. "Wij hebben gezegd, indien het noodzakelijk is, kunnen wij na onze terugkeer uit Zuid-Korea naar daar gaan. Dat is één van de mogelijkheden. Op dit ogenblik is dat niet het beste wat kan gedaan worden, maar ik ben ertoe bereid", zei de paus.

Wat de relaties van de Heilige Stoel met de Volksrepubliek China betreft zei paus Franciscus dat de Heilige Stoel open staat voor contacten . "Te allen tijde want ik heb een grote waardering voor het Chinese volk", voegde hij eraan toe.

De paus verklaarde ook waarom hij op 21 september eerstkomend naar Albanië reist. "Ik ga naar Albanië omdat men erin geslaagd is een regering van nationale eenheid op de been te brengen met moslims, orthodoxen en katholieken en een evenwichtige interreligieuze raad", aldus de kerkleider.

Paus Franciscus bevestigde voorts dat hij van plan is om in september 2015 naar de VS te reizen voor de Wereldontmoeting van de gezinnen in Philadelphia, naar Washington om er op uitnodiging van president Obama het Congres toe te spreken en naar New York om er op uitnodiging van secretaris-generaal Ban Ki-Moon de zetel van de VN te bezoeken.

Paus hoopt op snelle zaligverklaring van Romero

Paus Franciscus vertelde de journalisten ook dat zijn laatste vakantie buiten Buenos Aires van 1975 dateert. "Ik doe het wel wat kalmer aan, ik slaap wat meer, ik luister naar muziek, lees boeken", aldus de kerkleider. Hij zei ook dat hij nog steeds werkt aan zijn encycliek over de ecologie. "Ik wil naar het essentiële gaan over wat met zekerheid kan worden gesteld, rekening houdend met de wetenschappelijke onzekerheden".

De paus zei ook te hopen op een snelle zaligverklaring van mgr. Romero, de aartsbisschop van San Salvador die in 1980 in zijn kathedraal werd vermoord door de doodseskaders. "Het zaligverklaringsproces van mgr. Romero was geblokkeerd door de Congregatie voor de Geloofsleer maar de zaak is nu gedeblokkeerd. Het dossier is overgemaakt aan de Congregatie voor de heiligverklaringen en volgt nu de normale procedure", stelde paus Franciscus.