De Wever: "Hogere belastingen staan niet in mijn kaftje"

Hogere belastingen om het budgettaire plaatje te doen kloppen, zijn niet aan de orde. Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever gezegd in de marge van de federale formatiegesprekken die de Zweedse coalitiepartners vandaag op gang hebben getrapt. Ontslagnemend vicepremier Didier Reynders (MR) benadrukte dat zijn partij "alle mogelijke Franstalige belangen zal verdedigen".

Op basis van de startnota die de federale coformateurs Kris Peeters (CD&V) en Charles Michel (MR) hebben voorbereid, zijn de N-VA, CD&V, Open VLD en de MR vanmiddag aan tafel geschoven om te praten over de vorming van een nieuwe federale regering. Als eerste agendapunt bespreken ze de begroting. Dat is al meteen een harde noot om kraken want de nieuwe regering moet liefst 17,3 miljard euro vinden om tot een evenwicht te komen.

"We gaan er alles aan doen om een stabiele regeringsformatie tot stand te brengen", liet Peeters op voorhand optekenen. Zijn partijvoorzitter Wouter Beke voegde eraan toe dat de onderhandelingen tot een stevig akkoord moeten leiden en dat zo'n akkoord tot de stabiliteit van de nieuwe regeringsploeg kan bijdragen. Nog volgens Beke belooft het alvast "een zware klus" te worden gezien naar een begrotingsevenwicht wordt gezocht en de loonkostenhandicap dient aangepakt.

"Burgers en bedrijven opnieuw zuurstof geven"

Geen van de onderhandelaars wil een formele deadline naar voren schuiven, al verwacht de Europese Commissie wel dat elke lidstaat op 15 oktober zijn begrotingshuiswerk op de post doet.

"Dan zou het min of meer rond moeten zijn", bevestigde N-VA-voorzitter Bart De Wever, al haastte hij zich om eraan toe te voegen dat hij daarmee geen deadline wilde stellen. Belastingen verhogen om het budgettaire plaatje te doen kloppen, kan volgens De Wever niet de bedoeling zijn. "Dat staat alleszins niet in mijn kaftje".

Ook Open VLD volgt het idee dat de overheid eerst moet bekijken waar ze zelf kan besparen, legde voorzitter Gwendolyn Rutten uit. "Wat zeker is, is dat er een begroting voor 2015 moet komen en een groeipad voor de komende jaren dat de burgers en bedrijven opnieuw zuurstof kan geven", luidde het.

"We zijn met vier partijen bereid om naar structurele hervormingen te gaan", relativeerde ontslagnemend vicepremier Didier Reynders de positie van zijn partij. De MR is immers de enige Franstalige partij die mee aan tafel zit. Hij voegde er aan toe dat de MR "alle mogelijke Franstalige belangen zal verdedigen, zoals in het verleden" en merkte nog op dat er tijdens de vorige legislatuur een minderheid was aan Nederlandstalige zijde.