Strengere regels voor speciale interventie-eenheden

Binnenlandse Zaken legt de bijzondere bijstandsteams (BBT) van de lokale politiekorpsen, ook bekend als de "bottinekes", voortaan strengere eisen en speciale procedureregels op. Dat schrijven verschillende kranten. De speciale politieteams kwamen in opspraak na onder meer de dood van Jonathan Jacob in een politiecel.
Archieffoto uit "De gestoorde procedure"

De strengere regels voor de bijstandsteams van de lokale politiekorpsen zijn nog een beslissing van Joëlle Milquet (CDH), die enkele weken geleden ontslag nam uit haar functie van minister van Binnenlandse Zaken en (tijdelijk) opgevolgd werd door haar partijgenoot Melchior Wathelet.

Milquet stelt in haar omzendbrief dat de speciale eenheden van de lokale politiekorpsen voortaan aan strenge eisen inzake kwaliteit en opleiding moeten voldoen. Zo zullen speciale eenheden van de federale politie de lokale teams begeleiden bij de opleiding en de bijscholing en bij het selecteren van de juiste mensen.

Daarvoor komt er een federaal opleidingsinstituut, bevestigt Peter De Waele van de federale politie. Binnen dat opleidingsinstituut komt er een "werkgroep waaraan de mensen van de speciale eenheden van de federale politie en andere bijstandsteams gaan deelnemen zodat alle knowhow uitgewisseld kan worden en we in heel België over een uniforme aanpak kunnen beschikken".

Ook moeten er regelmatig inspecties komen van de lokale bijstandsteams en moeten ze wijken voor de speciale eenheden van de federale politie als er bij een incident vuurwapens of explosieven aan te pas komen.

"De gestoorde procedure"

Eerder dit jaar had het Comité P, dat de politiediensten controleert, al aangedrongen op een duidelijke procedure voor de interventieteams om om te gaan met onhandelbare personen.

Uit een rapport van het Comité P bleek dat de 23 verschillende interventieteams in ons land allemaal op een andere manier werkten. Voor mensen als Jonathan Jacob, die onder invloed van amfetamines in een psychose belanden, bleken de lokale zones ook geen standaardaanpak te hebben.

De zaak van Jonathan Jacob werd pijnlijk belicht door de uitzending "De gestoorde procedure" in "Panorama" begin vorig jaar. In die uitzending werden tot dan geheim gebleven camerabeelden gebruikt, die aantoonden dat Jacob hardhandig werd aangepakt door leden van de Antwerpse interventie-eenheid.