Uitgavennormen om begroting onder controle te houden

De nieuwe centrumrechtse regering zal de overheid normen opleggen die precies vastleggen hoe groot de uitgaven mogen zijn. Dat hebben de coformateurs Kris Peeters en Charles Michel gezegd na afloop van de vergadering van vandaag.

De onderhandelaars denken aan normen voor het aantal personeelsleden dat vervangen kan worden, voor de uitgaven in de gezondheidszorg en voor de werkingskosten. De concrete uitwerking van die normen wordt toevertrouwd aan een technische werkgroep. Nadien zullen ze opnieuw ter sprake komen in de centrale onderhandelingsgroep.

Voorts is er afgesproken dat de coformateurs de volgende dagen opnieuw bilaterale gesprekken zullen voeren met de afzonderlijke partijen om de formateursnota toe te lichten en bij te schaven. Ze drukten erop dat het de bedoeling is om naast de sanering van de begroting werk te maken van maatregelen om de economie te stimuleren.

Of de begroting in 2016 al in evenwicht moet zijn, zoals België beloofd heeft aan Europa, is nog niet beslist. N-VA wil dat evenwicht eventueel uitstellen tot 2017 of 2018. Ook over de naam van de nieuwe Europese commissaris is nog niets beslist. Europa wil tegen 31 augustus een kandidaat hebben en de coformateurs maken zich sterk dat dat ook zal lukken.