"Islamitische Staat is grootse vijand van de islam"

Volgens Abdul Aziz Aal ash-Sjeikh, de Grootmoefti van Saudi-Arabië, zijn de jihadisten van Islamitische Staat de vijand nummer één van de islam. De Grootmoefti van Saudi-Arabië geldt als de geestelijke leider in Saudi-Arabië en als een van de belangrijkste soennitische geleerden uit de moslimwereld.
AP2010

"Hun extremistische, radicale en terroristische ideeën hebben niets gemeen met de islam en hun uitvoerders zijn vijand nummer één van de islam", zegt de grootmoefti in een persmededeling.

Hij noemt met name Islamitische Staat in Irak en Syrië, maar ook Al Qaeda. "De moslims zijn de grootste slachtoffers van dit extremisme, zoals de misdaden bewijzen die gepleegd worden door Islamitische Staat, Al Qaeda en de groepen die daarbij aanleunen. Hij haalt ook een vers aan uit de Koran aan waarin wordt opgeroepen om hen te doden die daden tegen de islam plegen. 

Saudi-Arabië is een soennitisch koninkrijk waar een erg strenge versie van de islam wordt gepredikt. Het land geldt is een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten in de regio, maar wordt er ook van beschuldigd dat het onder meer Islamitische Staat steunt, allicht om de invloed van hun sjiitische rivalen in te perken. Dat de Grootmoefti zich nu zo fel van IS afkeert, is betekenisvol.