"Seksuele geaardheid heeft niets te maken met neutraliteit"

Raymonda Verdyck en Lieven Boeve, respectievelijk hoofd van het Vlaams gemeenschapsonderwijs GO! en het katholiek onderwijs, zijn het niet eens met hun Brusselse collega Charles Huygens die vindt dat leerkrachten zich in de klas neutraal moeten opstellen. Aanleiding van de discussie is het verhaal van een homoseksuele sollicitant die van een Brusselse schooldirecteur zijn seksuele geaardheid moest verzwijgen.
AMELIE-BENOIST / BSIP

Volgens Huygens vertelt een leerkracht in de klas best zo weinig mogelijk over zijn privéleven en dat om risico's te vermijden. "Wij leven in een grote stad en daar zijn mensen van verschillende origine met verschillende overtuigingen. Daarom moeten we een minimum aan regels laten respecteren."

Huygens krijgt nu echter tegenwind van Raymonda Verdyck, de topvrouw van het GO!, het vroegere gemeenschapsonderwijs. "Of je nu houdt van mannen of vrouwen heeft niets te maken met neutraliteit. Geaardheid heeft te maken met wie de persoon is, dat heeft niets te maken met een politieke of ideologische visie noch met een levensbeschouwing."

"We hebben goede mensen nodig en geaardheid speelt geen rol, maar voorzichtigheid op het vlak van persoonlijke zaken is toch steeds aangewezen", aldus nog Verdyck.

"Identiteit ook belangrijk"

Haar collega van het katholiek onderwijs, Lieven Boeve treedt Verdyck bij. "Wij zouden zelf dergelijke uitspraken niet herhalen. Wij nemen een leerkracht als professional aan maar de identiteit van die persoon is ook belangrijk."

"Uiteindelijk voeden we jonge mensen op tot volledige personen en dat betekent dat ook de persoon van de leerkracht en zijn volledige identiteit, met inbegrip van zijn seksualiteit, in het geding zou komen."

"Wennen aan het idee"

Tegen Radio 2 zegt onderwijzer David Degreef dat hij hoopt dat scholen zich in de toekomst wat meer open zullen opstellen.

"Ik denk dat we ten eerste alle directies en scholen moeten omvormen en laten wennen aan het idee dat er homoseksuele leerkrachten zijn die over hun partner willen praten, en dat de kinderen en de ouders dan wel zullen volgen. Allochtoon of autochtoon."

Meest gelezen