Coformateurs stellen nota voor aan N-VA en Open VLD

Coformateurs Kris Peeters (CD&V) en Charles Michel (MR) zijn begonnen met hun bilaterale contacten met de verschillende partijen van de op til zijnde centrumrechtse coalitie, om hun formateursnota voor te stellen. Op de agenda stonden in eerste instantie gesprekken met N-VA en Open VLD. Bedoeling is de tekst nadien nog bij te schaven, om hem dan morgen aan alle betrokken partijen over te maken.

Na de echte start van de onderhandelingen gisterennamiddag kondigden coformateurs Peeters en Michel aan dat ze de komende dagen hun formateursnota mondeling zouden toelichten aan N-VA, CD&V, MR en Open VLD, de vier partijen die deel uitmaken van de toekomstige federale regering. In het geval van de Vlaamse christendemocraten en de Franstalige liberalen lijkt dat vooral een formaliteit. Vandaag kwamen in eerste instantie dan ook N-VA en Open VLD aan de beurt.

Bedoeling is dat Peeters en Michel morgen hun nota bijschaven en er de besognes en opmerkingen van de Vlaams-nationalisten en de Vlaamse liberalen in verwerken. De geüpdatete versie wordt dan aan de verschillende partijen overgemaakt, zodat ze donderdag met de nota onder de arm naar de volgende vergadering van de centrale werkgroep kunnen afzakken.

Ondertussen vergadert ook de technische werkgroep die zich buigt over welke normen de nieuwe bewindsploeg kan hanteren om de primaire uitgaven te doen dalen. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe vervangingsnormen van personeel per departement kunnen worden toegepast, maar ook normen in de gezondheidszorg, of nog op het vlak van werkingskosten. Ook die vergadering kan input voor de formateursnota aanleveren.