De Namenlijst: om wie gaat het precies?

Jarenlang is hard gewerkt aan de voorbereiding van de Namenlijst. Het kloppende hart van het project is het In Flanders Fieldsmuseum (IFFM) in Ieper. In het Kenniscentrum daar hebben vrijwilligers vele dagen gewerkt om de lijst aan te vullen. Maar wat is die Namenlijst nu weer precies? En wat maakt het project zo speciaal?
  • De Namenlijst, een samenwerking tussen het IFFM en de provincie West-Vlaanderen (Gone West), is een inclusieve lijst van alle slachtoffers die omkwamen door toedoen van de Eerste Wereldoorlog in België. Het gaat naar schatting om 600.000 namen.
  • Alleen al wegens zijn omvang is het opzet vrij uniek. De lijst omvat zowel militairen als burgers, zowel Belgen als buitenlanders, de toenmalige vriend en vijand, maar ook slachtoffers die niet in België stierven, maar buiten de landsgrenzen, ten gevolge van verwondingen die ze in België opliepen door de oorlog.
  • Het gaat ook om vermisten, en niet enkel de namen die opgelijst zijn op graven en oorlogsmonumenten her en der. De afbakening in de tijd loopt van 4 augustus 1914, het uitbreken van de oorlog, tot 28 juni 1919, toen in Parijs de Vredesverdragen werden ondertekend.
  • De lijst is gestoeld op twee principes: het menselijke verhaal achter elk slachtoffer - de lijst wil meer zijn dan een kille opsomming van namen en data, en wil wat persoonlijke feiten meegeven - en het internationale verhaal. De lijst omvat vriend en vijand. Uiteindelijk was iedereen slachtoffer, klinkt het.
  • Wat is de timing? Enerzijds was het de bedoeling het project zoveel mogelijk klaar te stomen tegen 4 augustus, het begin van de vele herdenkingen. Anderzijds is het een interactief project, dat steeds zal worden voortgezet door de interactieve medewerking. Als de mensen de zoekmachine  thuis online raadplegen, kunnen ze niet enkel dingen opzoeken, maar ook dingen toevoegen.
  • Praktische toepassing tijdens de herdenkingsjaren: vanaf 4 augustus zullen elke dag, tot eind juni 1919, de namen van de gesneuvelden worden geprojecteerd in het IFFM, precies 100 jaar na hun overlijden. De dag-aan-dagherdenking gebeurt ook via de websites van Gone West en het IFFM.

 

(foto's onder: tijdens een namenmarathon op zaterdag 5 april kwamen 45 vrijwilligers een dag lang meewerken aan de Namenlijst).