Vlaamse bisdommen maken opnieuw winst

Na een verlies van 3,3 miljoen euro in 2012 hebben de vijf bisdommen in Vlaanderen vorig jaar samen een winst van 2,3 miljoen euro geboekt. Dat schrijft De Tijd. Dat de bisdommen uit de rode cijfers kruipen, blijkt uit de nieuwe jaarrekeningen.
AP2013

Enkel het aartsbisdom Mechelen maakte vorig jaar nog een verlies van 630.000 euro, maar daarin zit onder andere nog een reserve van 200.000 euro om slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk te vergoeden.

Priester en econoom Kurt Devooght zegt in De Tijd dat er een nieuw businessmodel is. Dat houdt in dat de bisdommen hun winsten nu vooral uit financiële opbrengsten halen, want de traditionele inkomsten uit schenkingen en legaten blijven onder druk staan.