"Schotse onafhankelijkheid is nefast voor de BBC"

Als de Schotten op 18 september vóór de onafhankelijkheid stemmen, zal dat de BBC op haar grondvesten doen daveren met nefaste gevolgen voor de mediaconsumptie in Schotland zelf. Dat stellen de Schotse schaduwminister van Binnenlandse Zaken Margaret Curran en de voormalige directeur-generaal van de BBC John Birt. Het pro-onafhankelijkheidskamp spreekt het doemscenario tegen.

Het witboek van de voorstanders van de Schotse onafhankelijkheid laat weinig twijfel over de toekomst van de media eens het land op eigen benen staat: Schotland krijgt een eigen Scottisch Broadcasting Service (SBS). Tegelijk blijven de Schotten de toegang tot diensten en programma's van de BBC behouden.

Tegenstanders van de onafhankelijkheid zien de zaken minder eenvoudig. In het programma "Good morning Scotland" op BBC Radio Scotland schetste Curran vanmorgen haar visie op de toekomst van de BBC en de nieuwe op te richten SBS bij een onafhankelijk Schotland.

"Het voorstel luidt om Schotland uit de BBC te trekken en een nieuwe staatszender op te richten", zei ze. "Volgens mij is dat een slechte zaak voor de kijkers en voor de Schotse industrie. Het zal leiden tot een hoger kijk- en luistergeld en een lagere kwaliteit."

"De impact zou nefast zijn"

Met een toespraak in Glasgow ging de schaduwminister nog een stap verder in haar doemscenario. "De Schotse premier Alex Salmond zegt dat de onafhankelijkheid het Schotse parlement meer macht over televisie-uitzendingen zal geven", zei ze. "Het eerste en enige voorstel dat hij doet om die macht aan te wenden is komaf te maken met een organisatie die al negen decennia de steun van Schotland en de Schotten geniet."

"De impact zou nefast zijn, niet alleen voor mensen die van de BBC wensen gebruik te maken, maar ook voor de duizenden mensen die hun werk aan de BBC ontlenen."

"Schotten moeten hoe dan ook betalen voor de BBC"

Curran deed haar uitspraken een dag nadat Birt in een opiniestuk in The Guardian eveneens voor de gevolgen voor de Schotse media heeft gewaarschuwd bij een onafhankelijkheidsscenario. De titel van het artikel laat weinig aan de verbeelding over: "De BBC wachten nefaste gevolgen bij een Schotse onafhankelijkheid". "Na de onafhankelijkheid zullen de Schotse kijkers hoe dan ook voor de diensten van de BBC moeten betalen", stelt hij.

"Klassiek voorbeeld van "project angst"-aanpak"

De voorstanders van de onafhankelijkheid spreken de analyse van Curran en Birt met klem tegen. "De programma's en de diensten van de BBC zullen ook in de toekomst beschikbaar blijven voor het Schotse publiek net zoals dat het geval is in Ierland en andere landen van de EU", zegt Blair Jenkins van de pro-campagne. "Het tegendeel beweren is een klassiek voorbeeld van de "project angst"-aanpak waarbij ander bewijs wordt genegeerd."

"Na de Schotse onafhankelijkheid zal het Schotse kijk- en luistergeld in Schotland blijven. Dat betekent meer programma's en meer banen. De SBS zal nauw met de BBC samenwerken om gezamenlijk programma's te bestellen en indien nodig zullen we onze middelen bundelen."