"We moeten diversiteit als een positief gegeven beschouwen"

Er komen steeds meer politieke reacties op het verzoek van het Brusselse stedelijk onderwijs aan een homoseksuele leerkracht om zijn geaardheid te verzwijgen tegenover zijn leerlingen. Zowel de Brusselse staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets als Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits nemen het op voor de leraar en fluiten de leiding van het Brussels stedelijk onderwijs terug. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum wil een gesprek met de directie.

Enkele dagen geleden raakte bekend dat een homoseksuele leerkracht een jobaanbieding in een Brusselse school had afgewezen omdat de directrice hem gevraagd had om zich niet te uitdrukkelijk te uiten als homoseksueel.

In een reactie op de getuigenis van de leraar raadde Charles Huygens, de directeur-generaal van het Brusselse stedelijk onderwijs, de leerkrachten aan voorzichtig te zijn met uitspraken over hun privéleven.

De getuigenis en de uitspraken van Huygens lokten de voorbije dagen heel wat reacties uit, nu ook uit politieke hoek. Zowel de Brusselse staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V), Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), als Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) steunen de leerkracht en distantiëren zich van de uitspraken van Huygens.

"Onderwijs per definitie niet neutraal"

Debaets vindt niet dat leerkrachten hun seksuele geaardheid moeten verzwijgen. Brusselse kinderen moeten net leren omgaan met diversiteit, meent ze. "Je hoeft daar niet neutraal in te zijn. Onderwijs is per definitie niet neutraal en het is natuurlijk iets helemaal anders dan een politieke of filosofische overtuiging."

"Bovendien, zeker in Brussel waar zoveel talen, culturen en gemeenschappen samenleven, moeten we diversiteit als een positief gegeven beschouwen en dat is niet meteen wat men doet met dat soort uitspraken."

De staatssecretaris wil zo snel mogelijk gesprekken voeren met de leiding van het Brusselse stadsonderwijs om het probleem voort aan te pakken.

Bourgeois: "Dit moet ons zorgen baren"

Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois is bezorgd over de evolutie in het Brusselse stadsonderwijs. De vrije meningsuiting staat er de laatste jaren sterk onder druk, vindt hij. "Dat David Degreef (de homoseksuele leraar, nvdr.) zich niet mag outen, moet ons zorgen baren", reageerde hij.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits floot de directeur-generaal van het stadsonderwijs in De Standaard terug. "Seksuele geaardheid van een leerkracht heeft niets met neutraliteit te maken", zei ze in de krant. De minister zei ook de aandacht voor diversiteit op scholen volop te steunen.

"In scholen kiem leggen voor inclusieve samenleving"

Net als de Brusselse staatssecretaris wil het Interfederaal Gelijkekansencentrum, de opvolger van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, een gesprek met de leiding van het Brusselse stedelijk onderwijs. "Wij pleiten vóór het contact met verschillen, vanaf jonge leeftijd. En dus ook in de klas", reageert Jozef De Witte van het centrum.

"Het is in onze scholen dat we de kiem leggen voor een inclusieve samenleving. Leerkrachten spelen daarin een hoofdrol: als zijn hun geaardheid moeten verbergen, hoe kunnen ze dan nog een rolmodel zijn voor hun leerlingen?", vraagt De Witte zich af.

"Er zijn al stappen in de goede richting gezet (...) maar de strijd tegen discriminatie is ook op onze scholen verre van gestreden", vindt hij. De Witte voegt er aan toe dat het centrum vanuit de eigen bevoegdheid, en in overleg met de holebiverenigingen, het gesprek zal aangaan met de verantwoordelijken van het Brussels stedelijk onderwijs.

Meest gelezen