Calvo: "Duurdere diesel ordinaire belastingverhoging"

Kristof Calvo, Kamerfractieleider voor Groen, is niet onder de indruk van de plannen van de federale onderhandelaars om de accijnzen op diesel te verhogen. De groene politicus juicht de maatregel enerzijds toe, maar beschouwt hem anderzijds niet als een milieumaatregel. "Dit is enkel om de begroting op te lappen", reageerde hij in de studio van "Terzake".

De coformateurs Kris Peeters (CD&V) en Charles Michel (MR) overhandigden vandaag hun herwerkte formateursnota aan de onderhandelende partijen CD&V, N-VA, Open VLD en MR.

In die nota staat onder meer het plan om de accijnzen op diesel te verhogen. De formateurs zouden diesel zelfs even duur als benzine willen maken.

Groen juicht die maatregel enerzijds toe, "want de afgelopen jaren zijn de mensen eigenlijk bijna in een dieselwagen geduwd door de bestaande fiscale stimuli", reageerde Kristof Calvo in "Terzake". "En dat accijnsvoordeel voor diesel is niet goed voor het milieu en voor de gezondheid."

Begroting oplappen

Toch heeft Calvo ook kritiek op de maatregel, want volgens hem is hij louter bedoeld "om de begroting op te lappen". "Dit is geen milieumaatregel." Volgens Calvo zijn de formateurs niet bezig met een vergroening van de fiscaliteit, zoals zijn partij vraagt.

Ook Groen had plannen om het accijnsvoordeel aan te passen, "maar wel in een kader van een fiscale verschuiving, waarbij bijvoorbeeld de lasten op arbeid, voor gezinnen en voor de laagste en middeninkomens verlaagd worden", stelde Calvo.

Volgens hem willen de federale onderhandelaars echter enkel de lasten aan de kant van de werkgevers verlagen. Dat een slimme kilometerheffing of een mobiliteitsbudget als alternatief voor de bedrijfswagen "voorlopig niet in de pijplijn zitten" wijst er volgens Calvo op dat de onderhandelaars niet voor een echte fiscale hervorming willen gaan.

Groen roept op tot een echte fiscale hervorming met lagere lasten op arbeid voor de laagste en middeninkomens. "En dan kun je bijvoorbeeld ook tegelijkertijd de belastingen gaan vergroenen. Dat lijkt ons een betere operatie dan deze ordinaire belastingverhoging", besluit Calvo.