Digitale Bibliotheek voor Nederlandse Letteren landt in Den Haag

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) wordt vanaf 2015 ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek, de nationale bibliotheek van Nederland, de Nederlandse Taalunie en de KB hebben daarover een akkoord gesloten, zo melden ze in een persmededeling.

Met ingang van 2015 draagt de Stichting DBNL de uitvoerende werkzaamheden voor de digitale bibliotheek over aan de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek. Die zal instaan voor de digitalisering en voor het beheer en de redactie van de website, die een collectie van ruim 11.000 gedigitaliseerde boeken en tijdschriften omvat op vlak van Nederlandstalige literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. Door deze overgang kan de collectie duurzaam worden beheerd en beschikbaar gesteld, en kan zij ook via andere kanalen dan de website toegankelijk worden gemaakt, luidt het.

De bedoeling is om de collectie elk jaar uit te breiden met ongeveer 250.000 pagina's tekst. Een werkgroep zal waken over de kwaliteit en adviseren welke titels gedigitaliseerd moeten worden. Overigens zal de focus de komende tijd liggen op Vlaams werk om "het aandeel van de Vlaamse literatuur meer in verhouding te brengen met het Nederlandse". Er zal ook ruimte zijn voor specifieke verzoeken uit het veld.

De beslissing over de overgang van de DBNL viel al in 2012, maar intussen is er ook duidelijkheid over de juridische en financiële consequenties waardoor de overdracht effectief kan worden gerealiseerd, melden de initiatiefnemers. Het beleid komt in handen van een Commissie die bestaat uit de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, de KB Den Haag en de Nederlandse Taalunie.