Worden diesel en alcohol weer duurder?

Als het van de coformateurs afhangt, zal de volgende federale regering diesel en alcohol duurder maken. Dat staat volgens De Tijd in de formateursnota, en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. Dat betekent dat er niet alleen zal worden bespaard, maar dat er ook accijnsverhogingen komen.

Het is al eerder gezegd: er zit een saneringsoperatie van 17,3 miljard euro aan te komen. Voor rechts moet dat via besparingen gebeuren, maar het besef lijkt door te sijpelen dat 17,3 miljard wel erg veel is om te besparen.

Hier komt het idee van de tax shift om de hoek kijken: een verschuiving van de belastingen op arbeid naar belastingen op consumptie. In zo'n plaatje passen hogere accijnzen op alcohol en diesel. Het is zelfs de bedoeling om diesel even duur als benzine te maken. Tot nu toe wordt in ons land nog altijd relatief veel diesel verkocht omdat die brandstof bij ons relatief goedkoop is. Trouwens: ook Europa ziet graag hogere accijnzen op diesel: een maatregel om de uitstoot van fijn stof te verminderen. 

In ruil willen de coformateurs de werkgeversbijdrage op lonen met een kwart laten dalen: van 33 naar 25 procent. Voor KMO's zouden er geen sociale lasten meer zijn voor de eerste drie werknemers. Dat schrijft De Standaard en ook dat is aan onze redactie bevestigd. Nu is er al een verlaging voor de eerste drie werknemers en die volledige vrijstelling zou er komen voor personeel met een loon dat lager ligt gemiddeld.

Begroting later in evenwicht

Daarnaast zal de belastingvrijstelling voor spaarboekjes binnenkort wellicht ook van toepassing zijn op de opbrengst van aandelen en obligaties. Op die manier hoopt de nieuwe regering meer spaargelden in de economie te kunnen pompen. Het staat niet met zoveel woorden in de tekst, maar de belasting wordt wellicht aan de bron geheven, en de belastingvrijstelling wordt pas achteraf uitbetaald via de belastingbrief, in de praktijk bijna twee jaar later. Op die manier brengt dat tijdelijk geld op voor de overheid.

Om het wegwerken van de loonkostenhandicap betaalbaar te houden, mikken de coformateurs op een begrotingsevenwicht in pas 2017, een jaar later dan was afgesproken met Europa. De kandidaat-regeringspartijen wijzen er ook op dat het overgrote deel van de inspanningen met besparingen moet gebeuren, bij de overheid én de sociale zekerheid.

Let wel: de voorstellen staan in de formateursnota, en de onderhandelaars zullen daar ongetwijfeld nog een hartig woordje over te zeggen hebben. Zoals bekend liggen nieuwe belastingen - en dat zijn accijnsverhogingen - erg moeilijk bij N-VA en Open VLD.