Begin september duidelijkheid over stroomschaarste

Begin september zullen de steden en gemeenten in ons land meer duidelijkheid krijgen over de federale noodplannen bij de verwachte stroomschaarste. Vanochtend hadden ze daar nog op aangedrongen.

De lokale besturen zijn al langer ongerust over het mogelijk uitschakelen van stroom in landelijke gebieden, al werd tot nu toe niet gezegd waar dat het geval zou kunnen zijn.

Binnenlandse Zaken wil nu tegemoet komen aan die bezorgdheid. Begin september zullen de gemeenten informatie krijgen over de federale noodplannen bij stroomschaarste. Eerst moeten de betrokken diensten die nog uitwerken.

De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) is tevreden met de plannen, want eerder had de organisatie nog geëist dat er snel meer duidelijkheid zou komen. De VVSG is nu tevreden met het voorgestelde tijdschema.

Naar verwachting zou het probleem van stroomschaarste door het stilleggen van drie kerncentrales zich pas bij het begin van de koude, eind oktober of begin november, laten voelen.

Gouverneur van West-Vlaanderen uit bezorgdheid

Ook Carl Decaluwé, de gouverneur van West-Vlaanderen, had zich vanochtend op Radio 1 erg bezorgd getoond dat er tot nu toe weinig informatie is doorgespeeld aan de lokale besturen.

Aan de noodplannen voor een stroomstoring en een afkoppeling van gemeenten wordt volgens Decaluwé (links) al sinds eind 2012 gewerkt. Er zijn al regelmatig vergaderingen geweest met het federaal crisiscentrum en er zijn inventarisaties opgesteld, "maar het is wachten op definitieve plannen en die hebben ze ons nu de eerste dagen/weken beloofd", aldus de provinciegouverneur van West-Vlaanderen.

Naar eigen zeggen heeft Carl Decaluwé de gemeenten al alle voorlopige informatie doorgespeeld, maar welke (stukken van) gemeenten in welke volgorde in aanmerking komen, is nog niet helemaal duidelijk. En dat kan bijvoorbeeld nefast zijn voor de talrijke grote landbouwbedrijven in West-Vlaanderen. "Ik ben bezorgd want de economische schade voor die bedrijven kan groot zijn. Die mensen moeten op voorhand goed geïnformeerd zijn. Het is dan hun verantwoordelijkheid of ze al dan niet een noodgenerator inschakelen", aldus Decaluwé in "De ochtend". Ook voor wat betreft cruciale pompen bij waterlopen moeten de definitieve plannen meer duidelijkheid scheppen, zodat er geen overstromingsgevaar dreigt.

Volgens de gouverneur zal het licht evenwel "niet plots uitgaan". De betrokken plaatsen zullen op voorhand geïnformeerd worden dat het licht bijvoorbeeld voor enkele uren zal uitgaan, klinkt het.