Grote bezorgdheid over mogelijk stroomtekort

Nu bekend is geraakt dat drie kernreactoren volgende winter zullen stilliggen, groeit de bezorgdheid over de elektriciteitsbevoorrading in ons land. Vanuit het bedrijfsleven komen verontruste reacties, o.a. van Febeliec, de organisatie van grote stroomverbruikers, en de Boerenbond.

Bij Febeliec zijn ze ongerust dat de bedrijfscontinuïteit in het gedrang komt. "Belangrijke bedrijven en hun werknemers dreigen daardoor in moeilijkheden te komen. Daarenboven dreigt de elektriciteitsprijs nog hoger te stijgen dan het huidige niveau dat nu al veel hoger ligt dan het gemiddelde van de ons omringende landen", zegt Febeliec in een persmededeling.

"Dat scenario moet absoluut vermeden worden, anders vrezen we dat het investeringsklimaat internationaal als ongunstig zal worden beoordeeld", zegt Peter Claes, directeur van Febeliec.

"Voor onze bedrijven zijn bevoorradingszekerheid en competitieve prijzen van levensbelang. Op beide vlakken stelt zich een urgent probleem. In de mate dat de markt faalt, verwachten we van de verantwoordelijke overheden een afdoend, dringend en realistisch plan van aanpak", zegt Claes nog.

"De industrie wil haar verantwoordelijkheid opnemen in deze crisissituatie", aldus Claes." Maar iedereen dient te beseffen dat dit niet als structurele oplossing beschouwd kan worden. Het is tijd voor een afdoende oplossing die ook op lange termijn zekerheid biedt".

Ook Boerenbond maakt zich zorgen

De Boerenbond eist duidelijkheid over de mogelijke stroomtekorten want die kunnen grote gevolgen hebben voor onze land- en tuinbouw, klinkt het.

Het Federaal Planbureau berekende dat een uur stroomuitval de primaire sector 2,2 miljoen euro per uur kost. Boerenbond wijst er op dat de agrarische sector werkt met plant en dier, met levende materie. Stroomuitval heeft voor de sector bijgevolg ook andere gevolgen dan voor sectoren die een uur de band moeten stilleggen, bijvoorbeeld ook op het vlak van dierenwelzijn.

"Ik maak me grote zorgen", aldus Piet Vanthemsche, voorzitter Boerenbond. "Stroompannes hebben zeer grote gevolgen voor de economie, ook voor de land- en tuinbouw. Het is onbegrijpelijk dat, ondanks de signalen die de sector al een paar jaar geeft, we zo dicht bij een stroomtekort staan. Daarbij is het onaanvaardbaar dat elke vorm van degelijke crisiscommunicatie ten behoeve van onze sector ontbreekt. Ondernemers, ook land- en tuinbouwers, moeten zich kunnen voorbereiden. Correcte informatie is hierbij onontbeerlijk. Nu moet toch al duidelijk zijn waar men wat mag verwachten op vlak van afschakeling".

De Boerenbond eist bijgevolg dringend inzage in de plannen van de overheid bij stroompannes of afschakeling en verwacht dat hierin rekening wordt gehouden met de hedendaagse bedrijfsvoering op land- en tuinbouwbedrijven. In een brief aan de bevoegde ministers en aan de formateurs zal voorzitter Vanthemsche zijn bezorgdheid herhalen.