N-VA voerde duurste verkiezingscampagne

Tijdens de verkiezingscampagne van 2014 heeft N-VA het meeste geld uitgegeven. Dat heeft VIVES becijferd, het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving dat deel uitmaakt van de KU Leuven. Algemeen genomen was de campagne een van de duurste van de voorbije jaren.

De campagne in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2014 kostte in totaal 20.651.511 euro, beduidend hoger dan die van alle vorige verkiezingen sinds 2003. Dat komt omdat er drie verkiezingen samenvielen.

De Vlaamse partijen en kandidaten mochten samen een budget van 33,1 miljoen euro uitgeven, maar van dat theoretisch besteedbare bedrag hebben ze "slechts" 62 procent effectief gebruikt. Dit percentage verschilt echter sterk tussen de partijen. Met 89% benadert N-VA het plafond het dichtst, terwijl Groen, LDD en PVDA respectievelijk 30,5%, 17,8% en 11% hebben uitgegeven van wat wettelijk toegelaten was.

Opvallend is vooral dat de uitgaven van N-VA meegroeiden met de populariteit van de partij. De campagne was 2,5 keer duurder dan die van 2010: 4.507.043 euro tegenover 1.802.627 euro. N-VA voerde voor het eerst een duurdere campagne dan CD&V (4.241.347 euro) en Open VLD (4.240.945 euro).

Daarna komen SP.A (3,3 miljoen euro), Vlaams Belang (2,6 miljoen euro), Groen (1,1 miljoen euro), PVDA (386.964 euro) en LDD (209.234 euro).

Hoeveel betaalde elke partij per stem?

Worden de uitgaven -voor alle verkiezingen samen- afgezet tegen het totaal aantal behaalde stemmen, dan blijkt dat Groen slechts 0,97 euro "betaalde" per stem. LDD gaf voor elke binnengehaalde stem dan weer 7,36 euro uit.

  • CD&V: 1,70 euro per stem
  • Groen: 0,97 euro per stem
  • LDD: 7,36 euro per stem
  • N-VA: 1,17 euro per stem
  • Open VLD: 1,99 euro per stem
  • PVDA: 1,12 euro per stem
  • SP.A: 1,90 euro per stem
  • Vlaams Belang: 3,31 euro per stem

De cijfers slaan op de uitgaven die gedaan werden tijdens de sperperiode, de periode van drie maanden voor de verkiezingen. Enkel de acht partijen die ofwel voor, ofwel na de verkiezingen minstens één verkozene hadden in het Vlaamse, Brusselse, federale of Europese parlement werden bestudeerd: CD&V, Groen, LDD, N-VA, Open Vld, PVDA, sp.a en Vlaams Belang.