Tihange 1 toch beschikbaar deze winter?

Electrabel wijzigt de kalender van het onderhoud aan de kernreactor Tihange 1 "opdat hij voor het begin van de winter beschikbaar zou zijn". Dat is een eerste maatregel die de elektriciteitsproducent neemt nu duidelijk is geworden dat zowel Tihange 2, Doel 3 en Doel 4 volgende winter zullen stilliggen.

Het onderhoud, dat oorspronkelijk gepland was van eind augustus tot 7 november, zal nu in twee fases plaatsvinden. De eerste fase loopt van 30 augustus tot 16 oktober, de tweede fase wordt naar de zomer van 2015 verplaatst.

Eerder deze week bleek dat Doel 3 en Tihange 2 niet zo snel zullen worden heropgestart als velen hadden gehoopt. Het probleem met de scheurtjes in het reactorvat van deze reactoren blijkt erger te zijn dat tot nu toe was toegegeven. Volgens sommige bronnen is het zelfs niet onmogelijk dat beide reactoren definitief in de mottenballen zullen  worden gelegd.

Eerder deze maand moest Doel 4 worden stilgelegd na een mogelijk geval van sabotage, met grote schade aan een turbogenerator tot gevolg. Ook Doel 4 zal niet voor het jaareinde kunnen worden heropgestart.

Meteen steekt het probleem van een mogelijke blackout ten gevolge van een tekort aan stroom weer de kop. Doel 3 en 4 en Tihange 2 horen tot de kernreactoren met de grootste capaciteit van het land. Als die niet werken, betekent dat mogelijk te weinig elektriciteit tijdens een strenge winter.