Welke Antwerpse gemeente zit in het donker bij een stroomtekort?

Bij een stroomtekort kunnen 40 van de 70 Antwerpse gemeenten tijdelijk afgekoppeld worden van het elektriciteitsnet. Dat gebeurt beurtelings, zodat de 40 gemeenten in principe nooit tegelijk in het donker zullen zitten. Op deze kaarten ziet u de verschillende schijven.

Op de eerste kaart ziet u de gemeenten die niet afgekoppeld worden, op de volgende kaarten staan de gemeenten die in een eerste, tweede, derde, vijfde en zesde schijf getroffen worden (de vierde schijf is niet van toepassing op de provincie Antwerpen, wel in de rest van het land).

Let op: niet elke gemeente die ingekleurd is, zit helemaal in het donker.

Ook de andere provincies proberen we snel in kaart te brengen. Bron: De Tijd.