"100% inzetten op hernieuwbare energie"

Volgens de Antwerpse professor Aviel Verbruggen moet ons land volledig mikken op hernieuwbare energie op lange termijn. Hij ziet geen heil in het investeren in nog meer fossiele brandstoffen om stroom op te wekken.

Professor Verbruggen zegt dat de kans bestaat dat er deze winter een stroomtekort komt, maar toch acht hij de kans klein. Hoe dan ook moet Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, beslissen waar er in geval van nood stroom moet worden afgekoppeld en niet de politiek, zegt hij.

Strategische energievoorziening vereist evenwel een langetermijnplanning en dat ontbreekt vaak in ons land, zegt hij. Hij verwijst naar 2003 toen de regering beslist heeft om uit de kernenergie te stappen -wat hij een goede beslissing vindt- maar er werd sindsdien veel te weinig geïnvesteerd in alternatieven.

De enige visie op lange termijn die hij aanvaardbaar vindt, is hernieuwbare energie, die niet alleen duurzaam is, maar ook betaalbaar als ze goed wordt uitgebouwd, zoals dat in Duitsland het geval is. Hernieuwbare energie kan aan al onze noden tegemoetkomen, vindt professor Verbruggen. Hij denkt dan aan wind- en zonneenergie, aangevuld met biogas.

Op dat vlak is volgens Verbruggen al te veel tijd verloren gegaan. Er zijn nog zoveel daken in ons land waar geen zonnepanelen op liggen, merkt hij op, ook al omdat die vaak in de verkeerde richting gebouwd werden.

Volgens professor Verbruggen moet België ook niet 100% in eigen behoeften voorzien, want energie is een Europees product dat een Europese oplossing vraagt. Ook de nieuwe generatie kernreactoren zijn volgens hem geen oplossing, evenmin als stroomcentrales op kolen of gas.

Aviel Verbruggen is energie- en milieu-economist aan de Universiteit Antwerpen. Hij is sinds 1998 lid van het Intergovernemental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties.